Ali Kaplan’ı anıyoruz

24 Kasım 2017
Ali Kaplan’ı anıyoruz

1968 kuşağının ilk devrimcilerinden biri olan ve TKP'nin 1973 Atılımı'nın ilk kadroları arasında yer alan Ali Kaplan’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. 2 Ocak 1949'da Tarsus'ta doğan Ali Kaplan’ı 11 yıl önce 24 Kasım 2006’da yitirmiştik.
 
Emekleri boşa gitmedi
Emperyalizme, kapitalizme ve gericiliğe karşı örgütlü devrimci mücadeleyi en zor koşullarda bile çevresine hep yaşam sevinci saçarak sürdüren Ali Kaplan’ın ve yoldaşlarının emeği boşa gitmedi. Onun ve yoldaşlarının sınıfsız sömürüsüz yeni dünya özlemi yeniden yüzbinleri, milyonları sarıyor.
 
Büyük uyanış
İşçiler, şehir ve köy emekçileri, Türkiye halkının en geniş kitleleri emperyalizmin ve gericiliğin dayattığı 70 yıllık kan uykusundan uyanıyor; Amerika’ya, NATO’ya, emperyalizmin gerici ve bölücü işbirlikçilerine karşı ayağa kalkıyor. Vatan Cumhuriyet Emek bayrağıyla tam bağımsız ve bütün Türkiye, laik demokratik toplumcu cumhuriyet, sömürüden kurtulmuş emek mücadelesinde birleşiyor.
 
Antiemperyalist birlik
Türkiye halkının büyük uyanışı bölge ve dünya halklarının yeniden ayağa kalkışıyla bütünleşiyor. Amerikan emperyalizmi yönetimindeki savaş blokunun dünyayı Büyük Ekim Sosyalist Devriminin öncesine döndürme, sömürge imparatorluklarını yeniden kurma, yeryüzünü bağımsızlığın, laikliğin, halk egemenliğinin, sosyalizmin bütün izlerinden arındırma hayali çöküyor.
 
Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Mısır, Libya, İran, Cezayir, Venezüella, Bolivya, Küba, Kore, Vietnam, Rusya, Çin halkları emperyalizmin 1989-1991 yıllarının neoliberal kapitalist karşıdevrimleriyle zirveye çıkan topyekûn saldırısını adım adım püskürtüyor. Dünya halkları antiemperyalizm ortak paydasında yeniden birleşiyor. ABD, AB, Japonya emperyalist üçlüsü, militarist NATO, İsrail siyonizmi, Suudi Arabistan gericiliğinden oluşan blok ve bu blokun gerici-bölücü terörist uzantıları yalnızlaşıyor. Halk kitleleri kendi siyasal deneyimleri temelinde harekete geçiyor ve yeniden özneleşiyor. Ülke, bölge ve dünya halkları yeni devrimlere hazırlanıyor.
 
Ali Kaplan ve yoldaşları vatan cumhuriyet emek mücadelesinde yaşıyor.