Açık Teşekkür ve Duyuru

18 Nisan 2012
Açık Teşekkür ve Duyuru

Partimiz bürolarının ve yoldaşlarımızın, 10 yıldır TKP adını kullanan SİP'liler tarafından saldırıya uğraması, hem bizim yoldaşlarımızdan, hem de SİP TKP üyelerinden çok sayıda yaralı olması ve bu gerginliğin diğer sol, sosyalist gruplara da sirayet etme tehlikesine karşı, çeşitli kurumlar açıklamalar yaptılar.

Açıklanma tarihi sırasıyla Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) üyesi dostlara, Halkların Demokratik Kongresi Yürütmesini oluşturan sol, devrimci ve sosyalist örgütlere, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Merkez Yürütme Kuruluna, Halkevleri Merkez Yürütme Kuruluna yayınladıkları “sol içi şiddeti dışlayan, sol içi devrimci dayanışmayı öne çıkartan” mesajları dolayısıyla teşekkür ediyoruz.

Mesaj yayınlamayan ancak sözlü olarak desteklerini ileten, saldırıya uğrayan bürolarımıza gelerek şiddeti mahkum eden birey, grup veya partili bütün dostlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.

Bu süreçte özellikle sol içi şiddeti hortlatacak sorumsuzluklara karşı yayınlanan bu türden sağduyulu mesajların Partimiz tarafından dikkatle not edildiğini bildirmek isteriz.

İdeolojik ve politik farklılıklarımız olan kesimlerden de gelen destek ve sağduyu mesajlarını aynı dikkat ve ciddiyetle ele aldığımız da malumdur.

Buna karşılık, kimi çevrelerden sanki bu olaylar bu ülkede değil de, uzak diyarlarda yaşanmışçasına sergilenen vurdumduymazlık da Partimiz tarafından not edilmiştir.

Hiçbir kurum, soldan, sosyalistlerden, halktan izole biçimde yaşamıyor. Bizler de izole değiliz. Yoldaşlarımızın, dostlarımızın, çevremizin değerlendirmelerinin yanı sıra, ilerici dost kurumların da yaklaşımlarını gözeterek attığımız adımlarda hedef, ilerici, devrimci, sol, sosyalist, komünist çevrelerin birliğinin sağlanmasıdır.

İç içe yürümenin mümkün olmadığı durumlarda, yan yana yürümeyi esas alan dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve hayata geçirmek Partimizin görevleri arasındadır.

Bu ilkelere uygun olarak hareket edecek olan Partimiz TKP, tüm dostlarını sosyalizmi kurmak için parti örgütlerinde görev almaya çağırıyor.

Bunun ilk adımı olarak 1 Mayıs'ta Parti saflarına diyoruz.

TKP 1920
Genel Merkez