24 Nisan 1915'in kurbanlarını anıyoruz

24 Nisan 2012
24 Nisan 1915'in kurbanlarını anıyoruz

Türkiye egemen sınıflarının İttihat ve Terakki Partisi yönetimi eliyle 24 Nisan 1915'te başlattığı Ermeni soykırımının kurbanlarını anıyoruz.

Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı'nın yarattığı elverişli ortam içinde Ermeni ulusal sorununu “kökten çözme”yi planlayan egemen Türk burjuvazisinin büyük toprak beyleriyle birlikte düzenlediği tehcir ve katliam, Ermeni ulusunun eşit haklar, özerklik ve bağımsızlık taleplerini toptan ortadan kaldırmak üzere uygulanmıştır. Bir ulus yaşadığı toprağından koparılmış, fiziksel olarak yok edilmiştir. Yüzbinlerce insan toprağından sürülmüş, katledilmiş, kalanlar kimliğini ve kültürünü inkâr etmek zorunda bırakılmıştır.

Türk burjuvazisinin ilkel sermaye birikim sürecinin çok önemli bir bileşeni olan ve kapitalist sınıfın ekonomik, siyasal ve kültürel hâkimiyetini kolaylaştıran bu “kökten çözüm”, Nâzım’ın deyişiyle, Türk halkının alnına kara bir leke sürmüştür.

Halklar arasındaki sorunların çözüm yöntemi enternasyonalizmdir. Egemen ulusun proletaryası baskı, cinayet, katliam ve savaşı ulusal sorunun çözüm yolu olarak asla kabul etmez. Etnik köken, ırk, dil, din, mezhep, kültür farkı gözetmeden bütün halkların kardeşliğini ve dostluğunu savunur. Emperyalist, kapitalist, şovenist ve militarist yaklaşımları reddeder.

Ermeni kardeşlerimizin acısına ortak olmak, onların kayıplarına saygı göstermek, vahşetten ders çıkarmak ve tekrarlanmasına izin vermemek, enternasyonalist bilinci bıkmadan usanmadan yaymak vazgeçemeyeceğimiz bir görevdir.

Şovenizmi kesin olarak reddetmek, halkların eşitliği ve özgürlüğü ilkesini içselleştirmek, Türkiye halklarının işçi sınıfının öncülüğündeki bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin vazgeçilmez bir koşuludur.

24 Nisan 1915'in kurbanlarını anmak, kapitalist ve emperyalist egemenlere güçlü bir mesaj vermek demektir: Soykırımlara, katliamlara, kırımlara bir daha asla izin vermeyeceğiz.