21 Mart 2012

21 Mart 2012
21 Mart 2012

Bugün 21 Mart 2012.

21 Mart, Kürt halkının ulusal bayramı Newroz'dur. 21 Mart, Batı Asya ve Orta Asya halklarının bayramı Nevruz'dur. 21 Mart, aynı zamanda, Dünya Irkçılıkla Mücadele Günü'dür.

Bütün bu nitelikleriyle 21 Mart, zulme karşı başkaldırının, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin, dayanışmanın simgesidir.

Kürt halkı, zalim hükümdar Dehak’a karşı Demirci Kawa’nın yaktığı isyan ateşini çağlar boyunca taşıyarak Newroz'u bugüne getirdi.

Batı Asya ve Orta Asya halkları karanlıktan ve kıştan çıkışı,doğanın uyanışını, aydınlığı, bolluğu ve bereketi binlerce yıl kardeşçe kutlayarak Nevruz'u bugüne getirdi.

Güney Afrika'nın karaderili halkı ve onlarla dayanışma gösteren bütün dünya halkları Dünya Irkçılıkla Mücadele Günü'nü hepimize armağan etti. 21 Mart 1960'da o dönemde henüz yıkılmamış olan ırkçı beyaz rejim, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırkçılığa son vermek, karaderili halka eşitlik ve özgürlük istemek için Sharpeville şehrinde barışçı gösteri yapan insanlara ateş açtı, 69 kişiyi katletti. Bu ırkçı katliamın kurbanlarını anmak, ırkçılıkla mücadele bilincini her yerde canlı tutmak için 26 Ekim 1966 tarihinde toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kabul ettiği 2142 sayılı kararla, 21 Mart'ı Dünya Irkçılıkla Mücadele Günü olarak ilan etti.

AKP, bu yıl Newroz kutlamalarını yasakladı. Eşitliğe ve özgürlüğe kavuşmak isteyen büyük bir halkı sudan gerekçelerle aşağıladı. Yolları keserek; helikopterleri, panzerleri, zehirli gaz timlerini, polisi, sivil çeteleri Newroz'u kutlamak isteyen halkın üzerine sürerek; Hacı Zengin'in ölümüne neden olarak, milletvekili Ahmet Türk'ü tartaklatarak bir halkın onurlu barış iradesini kana buladı. Şovenizmi körükledi; halkları birbirine daha da düşürecek, kardeşlik ve dayanışma duygularını daha da geriletecek bir kargaşaya yol açtı. Yasal Kürt hareketini toptan bastırmanın, şiddeti ve savaşı daha da tırmandırmanın ortamını hazırladı.

Oysa 21 Mart'ın, Newroz'un, Nevruz'un, Dünya Irkçılıkla Mücadele Günü'nün çağrısı bütün bunların tam aksini yapmayı gerektiriyor. ABD-Avrupa Birliği-İsrail emperyalist bloku Türk, Kürt, Arap ve Fars halklarını din, mezhep ve ulusal köken temelinde yüzyıl savaşlarına tutuşturmak; 20. yüzyıl boyunca elde ettikleri bütün kazanımlardan yoksun bırakmak; bölgede bağımsızlığın, özgürlüğün, sosyal hakların, laikliğin ve kadın haklarının en küçük izini bile yok etmek istiyor. İçte ve dışta savaş politikasına sarılan, yangına körükle giden AKP, emperyalizmin bu planına çanak tutuyor.

21 Mart'ı emperyalizme ve işbirlikçi komprador oligarşilere karşı işçi sınıfının, şehir ve köy emekçilerinin, bütün bölge ve dünya halklarının tam eşitliğe ve özgürlüğe dayanan enternasyonalist dayanışmasını geliştirme sözü vererek kutluyoruz.

*Haberde kullanılan resim Godfrey Rubens  tarafından  Sharpeville Katliamını tasvir etmek için yapılmıştır.