15'ler İstanbul'da anıldı

26 Ocak 2013
15'ler İstanbul'da anıldı

Bugün (26 Ocak 2013) saat 14.00'de Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi'nde 28-29 Ocak 1921'de Karadeniz'de katledilen Mustafa Suphi ve 14 yoldaş anıldı. 15'lerin katledilişine ve partinin tarihsel sürecine ilişkin kısa bir giriş konuşmasının ardından İstanbul İl Başkanı Yusuf Türkoğlu bir selamlama yaptı. TKP 1920'nin işçi sınıfının kurtuluşu için işsizliğe, yoksulluğa, sömürüye, savaşa, emperyalizme karşı mücadele ettiğini ifade eden Türkoğlu ''Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın TKP 1920'' sloganı ile konuşmasını bitirdi.

Türkoğlu'nun konuşmasının ardından Petrol-İş Sendikası Uzmanı Rıza Köse'nin ve parti sözcüsü Murat Nergiz'in konuşmacı olarak yer aldığı ''Türkiye'de ve Bölgede Güncel Mücadele'' konulu panel gerçekleştirildi. Panelde ilk konuşmacı olan Köse, işçi sınıfının Türkiye'deki ve dünyadaki durumundan bahsetti. İşçi sınıfının sorunlarını çözmek için sihirli bir değnek olmadığını ifade eden Köse, sorunları çözmek için mücadele etmekten başka seçenek olmadığını, öncelikle işçilerin örgütlenmesi gerektiğini, bunun için de sosyalistlerin işçi havzalarına giderek işçilerle doğrudan bağ kurmasının şart olduğunu ifade etti.

Rıza Köse'nin ardından Murat Nergiz Ortadoğu ve Türkiye'nin de güncel duruma ilişkin bir değerlendirme yaptı. Konuşmasına yakın zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği'ne yapılan operasyonun, ÇHD'nin yürüttüğü Suriye politikası ile ilişkili olduğunu ifade ederek başlayan Nergiz, emperyalistlerin taşeronluğunu yapmak için Patriot füzelerinin Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Mısır'da da Müslüman Kardeşler'in emperyalistlerin güdümünde uyguladıkları politikaların amacının, toplumsal muhalefeti bastırmak olduğunu ifade etti. Panel, Nergiz'in konuşmasının ardından soru ve cevaplarla devam etti.

Panelden sonra verilen kısa aranın ardından Yapıcılar Film Ekibi'nin ''Emperyalist Savaş ve Komünistler'' isimli kısa filmi gösterildi. Hollanda ve Almanya TKP 1920 temsilciliklerinden gelen mesajların okunmasının ardından, sahneye çıkan Ulaş Yıldız ve Emre Albayrak halk türkülerimizi seslendirdiler. Ardından Grup Güneşli Dünya “Karadeniz Ağıdı” ile başlayıp, halkların kardeşliğini Kürtçe, Türkçe, Arapça, Ermenice ezgilerle dillendirdi. Program parti marşının okunmasıyla son buldu.

Etkinliğe çeşitli dost kurumlardan da destek ve ilgi vardı. Çeşitli siyasi ve sendikal örgütlerin temsilcilerinin bulunduğu etkinlikte BDP ve CHP Maltepe İlçe örgüt yöneticileri de yer aldı.