104 Amiral yargılanamaz

24 Şubat 2022
104 Amiral yargılanamaz

Montrö Anlaşmasını savunan bildiri yayınladıkları için haklarında dava açılan 104 emekli amiralin yargılanması bugün (24 Şubat Perşembe) Çağlayan Adliyesinde yapılan ilk duruşmayla başladı. Duruşma öncesi Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP ve Sosyalist Cumhuriyet Partisi SCP ortak basın açıklaması yaparak yargılamanın başlamasını protesto etti. Açılan davanın derhâl beraatle sonuçlanması çağrısını yaptı.

Amerikan emperyalizminin Karadeniz’i NATO gölü yapma planlarıyla savaş kışkırtıcılığı yaptığı bir ortamda Montrö sözleşmesinin önemi bir kere daha ortaya çıkıyor. Türkiye ancak Montrö anlaşmasını korur ve sıkı sıkıya uygularsa NATO’nun Ukrayna’da sebep olduğu savaşın karşısında barışı savunabilir. Kendi ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de tehdit eden NATO kuşatmasına karşı Karadeniz ülkelerinin dayanışmasını sağlamanın yolu Montrö Sözleşmesinden geçer.

104 emekli amiralin 4 Nisan 2021 tarihinde Montrö anlaşmasını savunan bildirisi aynı zamanda laik cumhuriyet ilkesini ve Türkiye’nin bağımsızlığını, bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak anlamı taşıyordu. Üstelik ardı ardına açıklama yapan yetkililer, siyasi parti temsilcileri de amirallerin haklılıklarını tekrar tekrar ortaya koyuyor. Her yurttaş gibi anayasal haklarını savunan emekli amiraller ne yazık ki vatanseverliğin suç sayıldığı bir yargılama süreci ile imtihan ediliyor.

Bütün bu koşullar altında, yargılanan 104 emekli amirale destek olmak için yan yana gelen iki partinin yaptığı basın açıklamasını aşağıda sunuyoruz:

Basına ve Kamuoyuna
104 emekli Amiralimizin “suçu” vatanlarını savunmaktır!

4 Nisan 2021 günü yayınladıkları Montrö’yü savunma bildirisi ile ilgili olarak 104 Emekli amiralimiz hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul’da çağlayan adliyesinde yapılıyor.

Montrö antlaşması, Lozan ile beraber bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedidir.

Son yıllarda Karadeniz’i bir NATO gölü yapmak için çalışmalarını ve provokasyonlarını arttıran ABD’nin, bu amacına ulaşmak için Montrö antlaşmasını geçersiz kılmak yönünde çalışmalarını yoğunlaştırdığı biliniyor.

Ukrayna’da son aylarda yaşanan gelişmeler ve artan savaş tehlikesi, Amirallerimizin ne kadar haklı olduğunu gözler önüne sermiştir.

104 Amiralimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve ayrıca meslek hayatlarına başlarken vatanı savunma konusunda ettikleri yeminin gereğini yapmışlardır.

Vatanı savunmak suç olamaz!

Sosyalist Cumhuriyet Partisi ve Toplumcu Kurtuluş Partisi olarak 104 amiralimizin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz!

Açılan dava derhâl beraatla sonlandırılmalıdır. Hukukun, yurtseverliğin, Türkiye’den yana olmanın gereği budur.