1 Temmuz'da bayraklarımızı Sivas için daha da yukarı kaldıralım!

30 Haziran 2012
1 Temmuz'da bayraklarımızı Sivas için daha da yukarı kaldıralım!

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında kontrgerillanın yönlendirdiği gerici-faşist çeteler tarafından Madımak Oteli'nde yakılan devrimci ve ilerici insanlarımızı saygıyla anıyoruz. Olayın failleri egemenler tarafından her türlü yasal-yasa dışı olanak kullanılarak korunurken, Mart 2012'de Sivas Davası'nın zamanaşımına uğratılmasıyla insanlık zamanaşımından sınıfta kalmış oldu. Sivas Davası'nın üstünü örtmeye çalışanlar adliye önünde “İnsanlık suçunda zamanaşımı olmaz” diyenlerin üstüne biber gazlı ve coplu polislerini saldılar.

Sivas katliamını tezgâhlayan güçler, emperyalizme bağımlı kapitalist düzeni sürdürmek için solu bastırmak, Alevi halkını susturmak, laikliğe bütünüyle son vermek istiyorlardı. Ülkeyi mezhep kavgasına sürüklemeyi, iktidarı dinci gericiliğe teslim etmenin sağlam yolu olarak görüyorlardı.

Emperyalizmin emrinde fetih rüyası gören gericilerin Suriye'de devrimci, ilerici yurtsever güçlere, laiklere, Alevilere, Hıristiyanlara karşı yeni katliamlar için kışkırtma yaptığı günümüzde Madımak'ta katledilen kardeşlerimizi anmak daha da büyük önem taşıyor.

1 Temmuz 2012 Pazar günü İstanbul'daki tüm TKP 1920 üye ve dostlarını “Sivas'ın ışığı sönmeyecek”, “İnsanlık suçlarında zamanaşımına hayır” sloganlarını yükseltmek ve Sivas'ı unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı haykırmak için Taksim'de gerçekleştirilecek yürüyüşe bekliyoruz.

Madımak'tan Roboski'ye katliamların arkasındaki güç işbirlikçi kapitalist egemenler ve uzantılarıdır. Aynı güçler, içte ve dışta savaş politikasını da ısrarla sürdürüyor. Ankara'daki devrimci ve ilerici kurumlar, bu gerçeği vurgulamak, katliamların hesabını sormak, içte ve dışta savaş politikasına hayır demek için  miting yapıyor. Ankara'daki TKP 1920 üye ve dostlarını mitinge bekliyoruz.

İstanbul
Tarih: 1 Temmuz 2012 Pazar
Saat: 15.00
Toplanma yeri: Galatasaray Lisesi önü / Taksim

Ankara
Tarih: 1 Temmuz 2012 Pazar
Toplanma saati: 16.30
Toplanma yeri: Dikimevi Kavşağı
Miting yeri: Kolej Meydanı
Miting saati: 17.30