1 Mayıs için ortak bildiri: Emekçi halkımızın acil talepleri

27 Nisan 2023
1 Mayıs 2023

Biz, Sosyalist Cumhuriyet Partisi (SCP) ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (1920 TKP) olarak, 14 Mayıs 2023 seçimlerine sayılı günler kala yapılacak olan “1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” için, üzerinde hemfikir olduğumuz şu acil sorunları ve talepleri, cumhurbaşkanı adaylarına, siyasi partilere, sendikalarımıza, işçi sınıfımıza ve halkımıza ilan ediyoruz;

 • Devletçi, halkçı, planlı ekonomi hayata geçirilmeli, devlet yeniden yatırıma ve üretime önderlik etmeli, işletmeler, fabrikalar kurmalıdır.
 • Planlanan bütün özelleştirmeler durdurulmalı, özelleştirilenler, stratejik olanlardan başlanarak yeniden kamuya kazandırılmalıdır.
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Varlık Fonu kapatılmalı, TMSF’nin Özelleştirme İdaresi gibi çalışması engellenmelidir.
 • Devleti ekonomiden çekip ekonomiyi, şehirciliği, insan hayatını, sağlığı, eğitimi vurgunculuğa terk edenler 50 binden fazla yurttaşımızın hayatını yitirmesine sebep oldular. Şehircilik kâr amacı olmaktan çıkarılmalı, TMMOB’un elinden alınan denetim ve onay yetkisi iade edilmelidir.
 • Yıkılan köylere günlerdir gidilememiş, yıkıntılara el atılamamış olması da gösterdi ki, İl Özel İdareleri de büyükşehir belediyeleri de Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yerini tutamamıştır. Kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gecikmeden yeniden kurulmalıdır.
 • Deprem tahribatını yaşayan fabrikalara devlet ortak olmalı, gerekenler kamulaştırılmalıdır.
 • Kamuda, mahalli idarelerde ve belediye şirketlerindeki taşeron işçiler, kazanılmış hakları korunarak kadroya geçirilmelidir.
 • “Ücretli” ve “sözleşmeli” öğretmenlik kaldırılmalı, bütün öğretmenler kadroya geçirilmelidir.
 • Kamu hastanelerinin kapatılması durdurulmalı, kamunun sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, yabancı ortaklı hasta garantili şehir hastanelerine son verilmeli, SSK’nın kapatılan ilaç fabrikaları SGK bünyesinde yeniden kurulmalıdır.
 • TÜİK güvenilirliğini yitirmiştir. İşçi-işveren-hükümet temsilcilerinden bağımsız bir kurul oluşturulmalı, bu kurulun enflasyon ölçümleri dikkate alınmalıdır.
 • Enflasyon dönemlerinde, ücretin satın alma gücünü koruyabilmek için “eşelmobil sistemi” uygulanmalı, milli gelir artışı emekçilere de yansıtılmalıdır.
 • İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği, işverene bağımlı olmaktan kurtarılmalı, ücretleri ve özlük hakları için kamu denetiminde birim ve fon kurulmalıdır.
 • Emekli örgütleri, aylıklarının ve diğer haklarının belirlenmesinde taraf olabilmelidir.
 • Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeniden “gösterge sistemi” uygulanmalı, aylık bağlama oranı yeniden yüzde 70 olmalıdır.
 • Aynı sürede, aynı oranda prim ödeyen emeklilerin aylıkları arasındaki farklılığı gidermek için “intibak yasası” çıkarılmalıdır.
 • Emekli aylıklarına artış, kök aylıklara yapılmalı, kök aylıkta alt sınır asgari ücret düzeyinde olmalıdır.
 • Kamu çalışanını yarış atına dönüştüren “performans sistemine” son verilmeli, ortak verimlilik uygulanmalıdır.
 • 3600 ek göstergede yaratılan haksızlık giderilmeli, birinci dereceye gelen bütün memurlara uygulanmalıdır.
 • Depremde işini yitiren işçiler önkoşulsuz “işsizlik maaşı” alabilmelidir.
 • İşsizlik Fonu’nun amaç dışı kullanımına son verilmeli, ilk defa çalışacak olmakla birlikte iş bulamayanlar ve işini yitiren işçiler her durumda Fon’dan yararlanmalı, ödenek miktarı ve süresi artırılmalıdır.
 • Göçmenlerin/sığınmacıların ucuz işgücü olarak sömürülmesi engellenmeli, insanca koşullarda çalışmaları için sendikal örgütlenmelerine ağırlık verilmelidir. İsteyen göçmenlerin istedikleri ülkeye gitmeleri sağlanmalıdır. Sorunun hafifletilmesi için Suriye devleti ile derhâl barışılmalıdır.

Seçime katılan cumhurbaşkanı adaylarının ve bütün partilerin, emekçilerin bu acil taleplerini amaç edinmelerini umuyor, taleplerimizin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

Oy kullanacak yurttaşlarımız, bizlerden oy isteyen cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin biz emekçilerin bu taleplerini savunup savunmadığına bakmalı, oyunu ona göre kullanmalıdır. Aksi halde dizimize vurmaktan kurtulamayız.

Biz Sosyalist Cumhuriyet Partisi ve Toplumcu Kurtuluş Partisi olarak, emekçi halkımızın bu taleplerinin savunucusu ve takipçisiyiz.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi / Toplumcu Kurtuluş Partisi