1 Mayıs 2019'u kutladık

02 Mayıs 2019
1 Mayıs 2019'u kutladık - bakırköy

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü 1 Mayıs yurdun birçok meydanında coşkuyla kutlandı.

Meydanlara çıkan işçi ve emekçiler hakları için seslerini duyurmaya çalıştılar. Her geçen gün yakıcılığı artan hayat pahalılığına ve işsizliğe çözüm üretemeyen iktidar sahiplerine seslendiler. Kıdem tazminatı haklarından vazgeçmeyeceklerini dile getirdiler. Zorunlu BES dayatmasına ve emeklilik hakkı gasbına hayır dediler.

İstanbul'daki kutlamaların ortak yeri Bakırköy Pazar alanı oldu. Sabahın erken saatlerinde "Bağımsız Bütün Vatan, Laik Demokratik Cumhuriyet, Sömürüsüz Emek" pankartıyla Marmara Forum kolu üzerinde bir araya gelen Toplumcu Kurtuluş Partisi üye ve dostları, işçi sınıfının ortak taleplerini haykırmaya koyuldu. Emperyalizme ve onun vurucu gücü NATO'ya karşı sloganlar atıldı. Cumhuriyet'in vazgeçilemez olduğu, tek kişi keyfiyetiyle ülkenin yönetilemeyeceği haykırıldı.

Toplumcu bir dünya ve toplumcu bir ülke için emekçilerin taleplerinin yer aldığı döviz ve pankartlarla miting alanına kadar sloganlar eşliğinde yüründü. Yürüyüş boyunca Vatan Cumhuriyet Emek sloganı tekrarlandı.

Sendikaların katılımının yüksek olduğu bu yılki mitinge birçok CHP ilçe örgütünün de kortejler hâlinde dahil olduğu görüldü. Miting, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bütün işçilerin bayramını kutlaması ile başladı.

Ankara'daki kutlamalar saat 11.00'de AKM önünde kortejlerin oluşturulması ile başladı. Kortejlerin mitingin yapılacağı Tandoğan meydanına doğru harekete geçmesiyle sokaklarda coşkulu sahneler oluştu. Onbinleri bulan işçi ve emekçinin katılımıyla gerçekleşen 1 Mayıs, Ankara'da son yıllarda yapılan en görkemli ve coşkulu 1 Mayıs oldu. Toplumcu Kurtuluş Partisi üyeleri Ankara'da emekçilerin taleplerini sloganlar eşliğinde haykırdı.

İzmir'de kutlamalar saat 12.00'de Konak'tan Gündoğdu meydanına yapılan yürüyüş ile başladı. Emekçilerin taleplerini sloganlar eşliğinde dile getiren kortejlerin, Gündoğdu meydanına ulaşmasının ardından miting programı başladı. Toplumcu Kurtuluş Partisi üye ve dostları attıkları sloganlarla; emeğin hakkını savunacağını; emperyalizme karşı direnişi büyüteceğini; ilerici, laik ve toplumcu bir düzen için mücadeleyi sürdüreceğini haykırdı.

Bursa'da “Kıdem Tazminatı Hakkımız Gasp Edilemez” pankartı arkasında toplanan Toplumcu Kurtuluş Partisi üye ve dostları saat 13.00'de Atatürk Stadyumu caddesinden Kent meydanına doğru yürüyüşe geçti. İşçi sınıfının coşkusunun halaylar ve marşlarla alana yansıdığı Bursa 1 Mayıs’ında 1920 TKP kortejinden “Emeklilik hakkımız gasbedilemez”, “Kıdem hakkımız gasbedilemez” sloganlarının yanı sıra emperyalizmin savaş aygıtı NATO’dan çıkılması talebi yükseltildi. Emperyalist saldırganlığa karşı savaşan Suriye ve Venezuela halkına da selam yollandı. Meydana ulaşılmasının ardından Tertip Komitesi’nin yanı sıra 1 yılı aşkın süredir direnişlerini sürdüren Cargill işçileri de kitleyi selamladı. Cargill işçilerinin selamlamasına karşı 1920 TKP ve İGD saflarından “Yolumuz işçi sınıfının yoludur”, “Cargill işçisi onurumuzdur” sloganları yükseldi.

Mersin/Tarsus’ta toplanma alanı Aznakay parkıydı. Sendikalar, partiler ve demokratik kitle örgütlerinin oluşturduğu canlı bir kalabalık kortej oluşturarak Yarenlik alanından Cumhuriyet meydanına yürüdü. Her kuşaktan kadın, erkek emekçi yurttaş coşkuyla yürüdü. Genç işçi ve öğrenciler de katılımlarıyla mücadeleyi devam ettireceklerini hissettirdiler.

Yürüyüşe katılamayan, çalışmak zorunda olan hizmet sektörü emekçileri yol boyunca alkışlarla desteklerini belirttiler. Çok uzun yılların mücadelesiyle 1 Mayıs’ın resmî tatil olmasını kabul ettiren işçi sınıfının sayıca önemli bir kısmının böyle bir günde bile çalışmak zorunda kalması, sendikal örgütlülükte daha çok yol alınması gerekliliğini gösterdi. Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP üyeleri ve dostları, “Bağımsız Bütün Vatan, Laik Demokratik Cumhuriyet, Sömürüsüz Emek” pankartıyla yürüdüler.

1920 TKP'liler sloganlarıyla ABD emperyalizminin bölgemizdeki saldırılarını ve Venezuela'daki darbe girişimini protesto ettiler, Suriye ve Venezula halklarının ve dostlarının emperyalizme karşı direnişini selamladılar.

Yurdun dört bir yanında gerçekleştirelen kutlamalarda, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya 1 Mayıs kutlamaları için yola çıkan işçilerin kaza yaptığı haberi üzüntü ile karşılandı.