Başkanlığa Geçit Yok! Yaşasın Vatan, Cumhuriyet ve Emek Mücadelemiz

17 Ocak 2017
Başkanlığa Geçit Yok! Yaşasın Vatan, Cumhuriyet ve Emek Mücadelemiz

Toplumcu Kurtuluş Partisi üyeleri 15 Ocak Pazar günü Kadıköy Kalkedon meydanında bir araya gelerek Kadıköy halkını "Vatan, Cumhuriyet ve Emek" mücadelesine çağırdı.  

Açıklama öncesi 1920 TKP üyeleri, Kadıköy Kalkedon meydanı ve Mühürdaroğlu caddesinde bildiri dağıttı, Kadıköy halkını basın açıklamasına davet etti. Dağıtılan bildirilerde "Can Güvenliği", "Vatan, Cumhuriyet, Emek Mücadelesi" ve "Başkanlığa Karşı Mücadele " vurgusu ön plandaydı.

Basın açıklaması öncesinde ve sonrasında sık sık  "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi", "NATO'dan çıkılsın üsler kapatılsın", "Emperyalizme karşı vatan, gericiliğe karşı cumhuriyet, sömürüye karşı emek" sloganları atıldı.

Basın açıklamasında can güvenliği için, barış içinde eşit ve özgür yaşam için, vatan, cumhuriyet ve emek için, bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk cumhuriyeti için ve birleşik demokratik halk hükümeti için emperyalizme karşı mücadele çağrısı yapıldı.

Açıklamada Anayasa değişiklik teklifinin dayattığı tek kişi yönetimine vurgu yapıldı.Türkiye halkının başkanlık yönetimini asla kabul etmeyeceği, kula kulluk etmeyeceği ve padişahlığı geri getirmeye çalışanların her türlü projesini yırtıp atacağı bir kez daha belirtildi. Vatanı, cumhuriyeti ve emeği savunacağız diyen 1920 TKP üyeleri ve Kadıköy halkı, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı.