Hrant Dink'i anıyoruz

Haberler
19 Ocak 2017

Ermeni halkının enternasyonalist evladı, sosyalist yoldaşımız Hrant Dink’i öldürülmesinin onuncu yıldönümünde özlemle anıyoruz.
 
Hrant Dink on yıl önce 19 Ocak 2007'de öldürüldü. Fakat davası hâlâ karara bağlanmadı, adalet yerini bulmadı. İki nedenle: Birincisi, bu kontrgerilla cinayetini planlayan emperyalizm ve uzantıları davayı kendi siyasal hesapları için durmadan sömürdü. Böl-yönet, parçala-yönet politikasının basit bir propaganda aracına çevirdi. İkincisi, AKP iktidarı Hrant Dink davasına bu kontrgerilla cinayetinin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak kaygısıyla değil, rakiplerini zayıflatmak ve yok etmek amacıyla yaklaştı. Davayı mutlak iktidar hesaplarına alet etti. Dönem dönem hangi çevreyle çatıştıysa onları suçladı, hangi çevreyle koalisyon yaptıysa onları korudu. Kendi sorumluluğunu hep gizledi. Adalet peşinde koşan dürüst insanları ise her dönemde yıldırmaya, engellemeye çalıştı.
 
Ortak mücadele bilinci
Hrant Dink devrimciydi, emperyalizme ve kapitalizme karşıydı. Halkların kardeşliğini kurmak için işçi sınıfının öncülüğünde bütün emekçilerin ortak mücadele etmesi gerektiğine inanırdı. Halkının uğradığı soykırımın tanınması için çalışırken bu insanlık suçunun işlenmesinde emperyalizmin oynadığı rolün anlaşılması için elinden geleni yapardı. Irkçılığı, şovenizmi, ayrımcılığı reddederdi.
 
Devrimci yaklaşım
Hrant Dink’i anmak onun devrimci yaklaşımını paylaşmak, hayata geçirmek demektir. Emperyalizmin böl-yönet, parçala-yönet politikasına karşı çıkmak demektir. Halkları birbirine kırdırma komplosuna; ülkeleri bölgelere, kantonlara, ceplere ayırma kumpasına karşı koymak demektir. Emperyalist işgallere, darbelere, katliamlara, suikastlara karşı mücadele etmek demektir. Emperyalizmin dinci-mezhepçi ve etnik-şovenist terör çeteleri eliyle yürüttüğü silahlı saldırıya karşı bütün ulusal demokratik güçleri birleştirmek demektir. Amerikan-NATO üslerini kapatmak, bölge halklarına karşı sömürgeci saldırılara yataklıktan vazgeçmek demektir. Türkiye’nin bütün halklarla dostluğunu savunmak demektir. Emperyalizme karşı savaşan bütün güçlerle dayanışma içinde olmak demektir. Vatanı, cumhuriyeti, emeği zayıflatan; emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ekmeğine yağ süren başkanlık rejimi dayatmasına geçit vermemek demektir. Halkın refahına öncelik veren bağımsız ve toplumcu bir ekonomi kurmak demektir.
 
Kısacası, Hrant Dink’i anmak, emperyalizmden ve gericilikten kopmak demektir. Hrant Dink’i anmak, Türkiye’yi bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk cumhuriyeti hedefine ulaştırmak için çalışmak demektir.