Haydi 1 Mayıs 2017'ye

Haberler
29 Nisan 2017

İşçi sınıfının, şehir ve köy emekçilerinin, ekmeğini alnının teriyle kazanan herkesin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs hepimize kutlu olsun.

Bir avuç kapitalist banka ve holding sahibinin servetine servet katmak için sömürülmek istemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. 8 saatlik işgünü, insanca ücret hakkımızdır. Herkese iş, herkese sigorta, herkese emeklilik hakkı, herkese kadro, herkese sendika, parasız sağlık, parasız eğitim, eşit işe eşit ücret istiyoruz. İşçilerin kıdem tazminatına, memurların kadro ve ikramiyesine dokunma!

Emeğimize sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta meydanlardayız.

Çocuklar çocukluğunu doya doya yaşasın. Akılla bilimle yetişsin. Gençler işsizlikten kırılmasın, kimseye avuç açmadan yaşasın. Kadınlar horlanmasın, dövülmesin, öldürülmesin. Emekliler namerte muhtaç olmasın, saygı sevgi içinde onuruyla ömür sürsün. Çiftçi, esnaf, küçük üretici desteklensin; karnı tok, sırtı pek, başı dik yaşasın. Kimse aç ve açıkta kalmasın. Toplumcu ekonomi istiyoruz. Özelleştirmeler iptal edilsin. Şehirler, köyler, kıyılar betonlaştırılmasın, doğa korunsun.

Güçlü ulusal ekonomi, çağdaş yaşam, mutlu toplum için 1 Mayıs’ta yürüyoruz.

Biz özgür yurttaşız. Başımıza despot  istemeyiz. Bu devirde padişahlık taslayanın aklına şaşarız.  Hileye hurdaya, oldubittiye pabuç bırakmayız. Egemenliğimizi kimseye kaptırmayız. Kula kul olmayız. Özgürlük eşitlik kardeşlik içinde yaşarız. Olağanüstü hâl keyfî yönetimdir, derhâl kaldırılsın. Bir kararnameyle kimse işinden atılmasın. Keyfî tutuklamalara son verilsin. Güdümlü mahkemeleri kabul etmiyoruz. Yargı bağımsız ve tarafsız olsun. Düşünce özgürlüğüne saygı istiyoruz.

Cumhuriyeti savunmak için 1 Mayıs’ta meydanlardayız.

Bağımsızlığımızı Amerikan emperyalizmine, sömürgeci Avrupa Birliği’ne, işgalci İsrail’e yem etmeyiz. NATO’nun güdümünde hareket etmeyiz. Kardeş kavgasına müsaade etmeyiz. Bizi bölmek parçalamak isteyenlere fırsat vermeyiz. Darbelere, teröre geçit vermeyiz.

Vatanımızı korumak için 1 Mayıs’ta yürüyoruz.

Bağımsızlığını, bütünlüğünü korumak için terör çetelerine, emperyalistlere, işbirlikçilere karşı savaşan kardeş Suriye’yle, Irak’la dostluk ve dayanışma istiyoruz. Suriye’nin, Irak’ın kaderi Türkiye’nin de kaderidir. Emperyalizme, siyonizme ve gerici Körfez krallıklarına karşı Filistin, Lübnan, İran ve Rusya’yla dayanışma ve dostluk istiyoruz.

Mazlum halklarla dayanışmak için 1 Mayıs’ta meydanlardayız.

Biz işçiyiz, emekçiyiz, yurttaşız. Haklarımızdan vazgeçmeyiz. Sözümüz var, davetimiz var, hasretimiz var. Sözümüz davetimiz hasretimiz için, bugünümüz ve yarınımız için

Haydi 1 Mayıs 2017’de meydanlara!