Emperyalizmin terör çeteleri eliyle Türkiye halkına yönelttiği silahlı saldırı sürüyor.

Türkiye halkı emperyalizmin silahlı saldırısını mutlaka alt edecektir. Eş zamanlı olarak aynı saldırı altında olan Suriye ve Irak halklarıyla birlikte sabırla direnecek; toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, egemenliğini savunacak; etnik köken, dil ve inanç ayrımı olmadan birliğini koruyacaktır.

Hep beraber göreceğiz: Türkiye halkı vatana, cumhuriyete ve emeğe düşman örgütlerin, onları vurucu güç olarak kullanan emperyalizmin kanlı planlarını boşa çıkarmayı bilecektir.

 

19 Mayıs 2007’de yitirdiğimiz Süleyman Üstün’ü aramızdan ayrılışının dokuzuncu yılında, 19 Mayıs 2016 Perşembe günü Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında andık.

Konuşmalarda vatan, cumhuriyet ve emek düşmanı emperyalizm  ve işbirlikçilerine karşı birleşmenin önemi vurgulandı. AKP iktidarının işçi sınıfına, şehir ve köy emekçilerine, Türkiye halkının bütününe, komşu halklara düşman olduğu belirtildi. Süleyman Üstün’ün mücadelesini örnek alarak gericilerin padişahlık, halifelik, başkanlık rüyasını yarıda keseceğimiz, Türkiye halkına yeni bir Sevr dayatan Amerikancı-NATO’cu karşıdevrimi boşa çıkaracağımız bir kez daha ilan edildi.

Türkiye işçi sınıfı ve dostları, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı ülke çapında kutladı.

1 Mayıs 2016, emperyalizmin en kalleşçe saldırı yöntemini de adım adım etkisizleştirmenin yolunu açmıştır.

Sosyalist devrimci çizgimizi işçi sınıfının, emekçi kitlelerin diline çevirmeyi; onların kaygılarını anlamayı ve gidermeyi; onların özlemlerini karşılamayı; emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı sınıfın, kitlelerin gücünü harekete geçirmeyi mutlaka başaracağız. Daha çok çalışacağız, daha çok örgütleneceğiz. 1 Mayıs 2016 yürüyüş, miting, etkinlik ve eylemlerinden çıkaracağımız ders budur.

1 Mayıs ekmeğini alnının teriyle kazanan herkesin bayramıdır. İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.
 
1 Mayıs hepimize kutlu olsun.
 
Biz emekçiyiz. Özümüz bir, sözümüz bir.
 
Haydi 1 Mayıs 2016 için meydanlara!

28 Ekim 2012
 

AKP’nin sadece işçi sınıfının ve emekçi halk kitlelerinin sınıfsal bayramlarına değil, bütün halkın ulusal bayramlarına da ölesiye düşman tavrını açıkça ortaya koyduğu 2012 yılında yaptığımız değerlendirmeyi, bugüne nasıl geldiğimizi daha iyi anlamak amacıyla okurlarımıza sunuyoruz.

 

AKP “egemenlik Allahındır” ilkesine, daha doğrusu, “egemenlik, halkı Allah adına yöneten sultan-halifeye, hanedana, din adamları zümresine aittir” iddiasına dayanan modern öncesi ve modern düşmanı dinci-ümmetçi anlayışına uygun olarak yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve  Çocuk Bayramı’nın kutlanmasını yasakladı. Aynı şekilde, işçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ın İstanbul’da Taksim’de, Ankara’da Kızılay ve Sıhhiye’de kutlanmasına engel olacağını ilan etti.

Bursa TKP 1920 üyeleri, 16 Nisan 2016 Cumartesi günü yapacağı panelle komünistlerin sesini Bursa'da da yükseltiyor.

Panel saat 15.00'da Ördekli Kültür Merkezi'nde başlayacak.

 

TKP 1920 İzmir İl Örgütü bugün (2 Nisan 2016) 1 Nisan 1977’de Tekel tütün depoları çevresinde 1 Mayıs afişleme çalışması yaparken faşistler tarafından katledilen İGD ve Beton–İş üyesi Avni Ece'yi Buca'da mezarı başında andı.

Filistin halkı 30 Mart Toprak Günü'nü siyonist sömürgecilerin her türlü baskısına rağmen 1976 yılından beri kitlesel olarak kutluyor. Bu yıl 40. kez düzenlenen Toprak Günü'nde Filistin halkına Türkiye halkının yürekten dayanışma ve dostluk duygularını iletiyoruz.
Kendi kurtuluşunu egemenlere havale etmek, daha da kötüsü, kendi geleceğini komşu halkların felaketi üzerine kurmak, emperyalizm ve gericilikle işbirliği yapmak, çıkmaz yoldur; hiçbir halkı ondurmaz.
30 Mart Toprak Günü'nün 40. yılı Filistin halkına kutlu olsun.

44 yıl önce bugün, 30 Mart 1972'de, Kızıldere'de katledilen 10 devrimciyi saygıyla anıyoruz. THKP-C ve THKO üyesi 10 devrimciyi 12 Mart 1971 darbesiyle başa gelen faşist diktatörlük katletmişti.
Kızıldere şehitleri kendilerini emekçi halkın, vatanın ve insanlığın kurtuluşuna adadılar. Türkiye devriminin kahramanları arasında yer aldılar. 10'ları unutmayacağız.

Dinci-mezhepçi terör örgütü eliyle gerçekleştirilen Lahor katliamı, Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı, Yemen'i, Afganistan'ı, Somali'yi kasıp kavuran; Sudan'ı parçalayan; Türkiye'yi, Mısır'ı, Filistin'i, Lübnan'ı, Fildişi Sahili'ni istikrarsızlaştıran; Paris'i ve Brüksel'i kana bulayarak şovenizme ve saldırgan politikalara zemin hazırlayan emperyalist savaş blokunun kontrgerilla strateji ve taktiklerinin ürünüdür.

Belçika'nın başkenti ve aynı zamanda NATO ile Avrupa Birliği'nin merkezi olan Brüksel dün (22 Mart 2016 Salı) sabah saatlerinde üçlü terör saldırısına uğradı.
20 Temmuz 2015'ten bu yana emperyalizmin ve maşalarının art arda katliamlarına uğrayan Türkiye halkı, aynı terörün kurbanı olan Belçika halkıyla aynı kaderi paylaşıyor. İntikamcı, ölümcü, şovenist, dogmatik ölüm makinelerine ve efendilerine karşı dayanışma içinde ortaklaşa mücadele edeceğiz. Biz hayatı savunuyoruz. Zafer bizim olacak.

Sayfalar