"Türkiye’de kitabın başından geçenler" konuşuldu!, Kadıköy