TKP 1920 Taşeronlaşmaya karşı 1 Mayıs'ta Taksim'e çağırdı, Manisa