"Laik Demokratik Türkiye için Eşit Yurttaşlık", Ankara