Yeni yıl kutlu olsun

31 Aralık 2022

Yeni yıl bütün halkımıza ve insanlığa kutlu olsun. 2023 yılını emperyalizme ve istibdada karşı mücadele iradesi ve umutla karşılıyoruz.

2023 Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümüdür. 1945’ten beri ülkemizi yarı sömürgeleştirmek, bağımsızlığımızı, egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ortadan kaldırmak isteyen Amerikan emperyalizminin sinsi planlarını bozacağız. Kölelik zincirinden başka bir şey olmayan Amerikan üslerine, İncirlik ve Kürecik’e el koyacak, emperyalizmin ortak saldırı gücü NATO’dan çıkacağız. Askerlerimizi Amerikan emperyalizminin emrine vermeyeceğiz. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın devrimci yurtsever anlayışını canlandıracak, toplumumuzun bütününe yayacağız.

Türkiye’yi parçalamaya çalışan Amerikan emperyalizmi gericiliği ve bölücülüğü her yolla destekliyor. Cumhuriyetimizin laik, demokratik, sosyal kazanımlarını silip atmaya çalışan işbirlikçi gerici güçleri durdurmak için halkın demokratik iradesini yıkılmaz bir kaleye çevireceğiz. Ülkemizi Orta Çağa döndürmek isteyen akıl bilim çağdaşlık düşmanlarının gücünü bitireceğiz. Tarikat maskesi altında Cumhuriyetimizin altını oyan, sömürüyü ve istismarı, kulla kulluğu, köleliği yerleştiren gerici kurumları kapatacağız.

Birlikte mücadele
Pahalılığı ve işsizliği ortadan kaldırmak, bankaların ve holdinglerin sömürüsüne son vermek, işçi sınıfını, şehir ve köy emekçilerini, emeklileri, esnafı insanca yaşama düzeyine kavuşturmak için yeni yılda da hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Asgari ücreti, genel ücret ve maaşları, emekli maaşlarını hemen yükseltecek, emeğin ulusal servetten ve ulusal gelirden aldığı payı kökten artıracağız.

Kadın cinayetlerini durdurmak, çocukları ve kadınları gericiliğin saldırısından korumak, gençliği yaşam sevinciyle donatmak ve onurlu bir geleceğe hazırlamak için bilinçleneceğiz ve birleşeceğiz.

Ulusal ekonomi
Emperyalizmin sömürü zincirini kırmak için ulusal planlı ekonomiyi kurma bilincini şehirlerden köylere bütün yurtta yaygınlaştıracağız. Özelleştirmeleri iptal edeceğiz, kamu iktisadi teşebbüslerini yeniden kuracağız, döviz ticaretini yasaklayacağız, dolar milyarderleri şebekesinden servet vergisi alacağız, devlet öncülüğünde kamu yatırım hamlesini başlatacağız.

Başı dik, sırtı pek, karnı tok çiftçi, gelişmiş tarımın ön koşuludur. Köyleri yeniden şenlendireceğiz. Ekmeğini insanca çalışarak kazanan işçi, güçlü sanayinin vazgeçilmez temelidir. Ucuzlatılmış emek gücü emperyalizmin ve işbirlikçi kapitalistlerin sömürü hilesidir. İşçilerin, çiftçilerin, bütün halkın insanca çalışması ve yaşaması, ulusal bağımsızlığın ve egemenliğin güvencesidir.

Sanayiyi yurdun bütününe dengeli biçimde yayacak, doğayı koruyacak, şehirleri yaşanılmaz kılan plansız yığılmaların, inşaat rantlarının önüne geçeceğiz.

Örgütlü özne
Örgütlü halkı hiçbir kuvvet yenemez. Örgütleneceğiz, kendi kaderimizi haramzadelerin insafına bırakmayacağız. İstibdada karşı özgürlüğümüzü savunacağız. Özgürlükten vazgeçmek insanlıktan vazgeçmektir. İnsanlıktan vazgeçmeyeceğiz.

Emperyalizme, kapitalizme, feodalizme, ataerkine karşı Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesinin öznesi olacağız. Bütün sosyalist, devrimci, yurtsever, ilerici demokrat güçlerin Ulusal Demokratik Cephede toplanması ve birleşik halk hükûmetinin, ulusal birlik yönetiminin kurulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Emperyalizme karşı birlik
Suriye’nin meşru yönetimiyle hemen anlaşma ve barışma istiyoruz. Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü Türkiye’nin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün garantisidir. Amerikan emperyalizminin gerici ve bölücü örgütleri koçbaşı olarak kullanarak ve türlü kandırmacalara başvurarak bölge ülkelerini bölüp parçalama planlarını tarihin çöplüğüne süpüreceğiz.

Emperyalizmin, ABD öncülüğündeki kolektif sömürgeciliğin, NATO’nun ve faşizmin kuşatmasına karşı Ukrayna’da silaha sarılan Rusya halkının devrimsel başkaldırısını destekliyoruz. Türkiye’nin Çin, Rusya, Kuzey Kore, Belarus, Küba, Vietnam, Venezüella, Nikaragua, Bolivya, Suriye, İran, Cezayir, Brezilya, Hindistan, Mali gibi ülkelerle birlikte emperyalist dünya düzenine karşı çıkan ülkelerin safında ikirciksiz ve sağlamca yer alması için gayret edeceğiz.

2023 Türkiye, bölge ve dünya halklarının ileriye gittiği bir yıl olsun.