Yaşasın 1 Mayıs

29 Nisan 2022
1 mayıs

1 Mayıs işçinin emekçinin bayramıdır. Ekmeğini alnının teriyle kazanan insanlar her 1 Mayısta dünyanın dört bir köşesinde görüşünü düşüncesini isteğini umudunu iradesini dile getirir, birliğini dayanışmasını gücünü ortaya koyar.

1 Mayıs 2022’de isteklerimizi haykırıyor, irademizi herkese duyuruyoruz:

Ne Ezilen Ne Ezen, Toplumcu Bir Düzen
Sömürüsüz bir dünya istiyoruz. İnsanın insana kulluğunu yok edelim. Yurttaşlarımız işsizlik ve pahalılıktan kırılmasın. Herkese iş, herkese sigorta, parasız sağlık, parasız eğitim istiyoruz. Emeklilik hakkı gasbedilemez.

Bağımsız Türkiye
Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele ediyoruz. Amerikan emperyalizmine, sömürgeci Avrupa Birliği’ne, siyonist İsrail’e kul köle olmayı reddediyoruz. Emperyalizmin vurucu gücü NATO’dan derhâl çıkacağız, Amerikan üslerini hemen kapatacağız. Bağımsızlığımızdan ve bütünlüğümüzden asla vazgeçmeyiz. Emperyalizmin emrine girip bizi bölmek parçalamak isteyen terör çetelerine geçit vermeyeceğiz.

Toplumcu Ekonomi
Dış borca bağımlı vurguncu düzene son verelim. Derhâl kamu öncülüğünde planlı ulusal ekonomiye geçelim. İşsizliğe son vermek için devlet yatırım ve üretim seferberliği başlatsın.

Emperyalist kapitalist vurguncuların bencil çıkarları uğruna halkı ezen İMF reçetelerini yırtıp atalım. Özelleştirmeleri iptal edelim. Özel bankaları, gıda, petrol, doğal gaz, elektrik, iletişim, ilaç, hastane holdinglerini devletleştirelim. Dolar milyarderlerinden ve milyonerlerinden servet vergisi alalım. Rantiyeler değil, üretenler kazansın.

Yerli sanayi, yerli tarım olmadan ayakta kalamayız. Köyleri yeniden canlandıralım. Çiftçi, esnaf, küçük üretici desteklensin.

Emeklilere insanca yaşamaya yetecek maaş verilsin. Asgari ücret artırılsın. Çiftçilerin ve emekçilerin kredi borçları iptal edilsin. Kiralar dondurulsun. Elektrik, doğal gaz, su, akaryakıt fiyatları ucuzlatılsın. Şehir içi toplu ulaşım parasız olsun.

Onurlu Mutlu Yaşam
Bebelerimiz şiddetle değil, sevgiyle büyüsün. Çocuklarımız güle oynaya yaşasın, akılla bilimle eğitim görsün. Gençlerimize iş garantisi sağlayalım, gururla ekmeklerini kazansınlar.

Çağdaş yaşam her kadının hakkıdır. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Ayrımcılığa, şiddete, cinayete son verelim. Dil, din, köken, inanç, görüş, tercih farkı olmadan toplumca özgürlük eşitlik kardeşlik içinde yaşayalım.

Şehirlerimizi, köylerimizi, kıyılarımızı, derelerimizi, ormanlarımızı, dağlarımızı açgözlü vurguncuların elinden kurtaralım, doğayı koruyalım.

Güdümlü mahkemeleri kabul etmiyoruz, bağımsız tarafsız yargı istiyoruz. Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü olmadan onurlu yaşam olmaz.

Emperyalizme ve Faşizme Karşı Dayanışma
Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü emperyalizmin işgaline karşı savaşarak kazandı. Şu anda emperyalizme, siyonizme, faşizme, NATO’ya ve işbirlikçilerine karşı savaşan bütün halklarla dostluk istiyoruz. Suriye ile derhâl barışalım. Filistin, Lübnan, Irak, İran, Venezuela  Bolivya, Küba, Kore’yle en yakın dostluk ilişkisi kuralım. Amerikan zorbalığına karşı Rusya ve Çin’le dayanışma içinde olalım. Ukrayna’da NATO’ya ve Nazi kalıntısı işbirlikçi çetelere karşı savaşan Donbas, Ukrayna ve Rusya halklarını destekleyelim.

***

Bütün bunları yapabilmek için bütün halkın, bütün ulusun birleşik gücüne ihtiyacımız var.

Tam yetkili Millet Meclisi
İşçileri, şehir ve köy emekçilerini, aydınları, emeklileri, esnafı, kadınları, gençleri, yerli tüccar ve sanayicileri, yurtsever partileri, sendikaları, dernekleri, bütün ulusal demokratik güçleri bir araya getiren tam yetkili Kurucu Meclis istiyoruz.

Tek kişinin keyfine bağlı başkanlık sistemine hayır diyoruz. Laik demokratik cumhuriyetten asla vazgeçmeyiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet.

Ulusal Birlik Hükûmeti
İşsizlikten, pahalılıktan ve yoksulluktan kurtulmak için çok köklü adımlar atmak zorundayız. Vatan Cumhuriyet Emek savunmasını ancak el birliğiyle yapabiliriz. Hiçbir parti, hiçbir ittifak tek başına bu görevi yerine getiremez.

Tam yetkili Millet Meclisine karşı sorumlu Ulusal Birlik Hükûmeti istiyoruz.

Bağımsız bütün vatan, laik demokratik cumhuriyet, sömürüsüz emek için

Yaşasın 1 Mayıs!