Ülkenin en eski partisi, 92 yıllık Türkiye Komünist Partisi Kuruldu

16 Şubat 2012
Ülkenin en eski partisi, 92 yıllık Türkiye Komünist Partisi Kuruldu

Varlığı Cumhuriyet öncesine dayanan, siyasal yaşamını 1920 yılından beri illegal olarak sürdüren Türkiye Komünist Partisi, bugün bütün yasal işlemler tamamlanarak resmen kurulmuş oldu.
Bilindiği gibi, 6 Şubat 2012 tarihinde İçişleri Bakanlığına Türkiye Komünist Partisi adıyla bir parti kurmak üzere gereken evraklar hazırlanmış ve başvurulmuştu. Başvuranlar 1980 cuntası döneminde illegal TKP davasından yargılanan, mahkum edilen, sürgün cezasına çarptırılan onlarca TKP’liydi.
Bu başvuru, yaklaşık on yıl önce, bir oldu bitti ile adını değiştirip TKP adını alan SİP’in yöneticilerinin müdahalesi sonucunda, dilekçe niteliği taşımasına rağmen, mevcut hukuk ve yasalar hiçe sayılarak kabul edilmemiş ve TKP’nin yasal kuruluşu birkaç günlüğüne engellenmişti.
SİP yöneticileri, TKP kuruluşu için başvuru yapıldığı gün, kendi beyanlarına göre AKP adıyla bir parti kurmak için başvuru yaptıklarını açıklamışlardı.
Devletin ve SİP’in yasal oldubittiler konusundaki sicilini iyi bilen TKP’liler, önceden ikinci bir partinin hazırlıklarını tamamlamışlar ve aynı gün Toplumcu Kurtuluş Partisi adıyla Bakanlığa başvurmuşlardı. Bakanlık, ertesi gün partinin kuruluşuna dair alındı belgesini teslim etmişti.
Alındı belgesi teslim edilen ve bu şekilde resmen 7 Şubat 2012 tarihinde kurulmuş bulunan Parti’nin Kurucular Kurulunun 15 Şubat 2012 tarihinde yaptığı toplantıda aldıkları ilk karar, Parti tüzüğünün birinci maddesini değiştirmek oldu.
Kurucular Kurulu tarafından değiştirilen Tüzüğün birinci maddesi, “Partinin adı Türkiye Komünist Partisi’dir. Kısaltılmış adı TKP’dir. Merkezi Ankara’dadır. Partinin amblemi, sarı hatla çevrelenmiş yuvarlak mavi zemin üstünde kırmızı orak çekiç, orak çekicin üstünde TKP yazısı ve altında sarı yıldızdır. Partinin marşı, ‘TKP Marşı’dır.” şeklinde belirlenmiş ve Kurucular Kurulunun onayı ile parti defterine işlenmiştir.
Bu kararın Yargıtay Başsavcılığına iletilmesinden sonra, ilgili savcılar kanuni mevzuata göre belgeleri kabul etmek dışında yapacak bir şey kalmadığını, tüzük değişikliğinin gereken bütün yasal şartları yerine getirdiğini, bu nedenle sürecin yasal olarak işlemeye başladığını belirtmişlerdir. Resmi evraklarda yapılan düzeltme ile birlikte, Türkiye Komünist Partisi adını ve TKP kısaltmasını kullanacak olan parti, Türkiye’nin mevcut 68. siyasi partisi olarak tescillenmiş ve Ankara’da kurulu bulunan genel merkezinde faaliyetlerine başlamıştır.
Bu adımla, 92 yıl boyunca parti adıyla yasal olarak herhangi bir faaliyet yürütmemiş bulunan TKP, siyasal sosyal yaşamdaki yerini almış olmaktadır.
 
Ne olmuştu:
Bilindiği gibi, TKP’nin 1987 yılında Nabi Yağcı yönetimi tarafından tasfiye edilmesinden, Türkiye İşçi Partisi ile birlik yapılıp yasal olarak Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nin oluşturulmasından, ancak bu partinin de kapatılmasından sonra, TKP’liler yeniden birlik ve yasal örgütlenme çalışmalarına başlamışlardı. TKP’lilerin 2000’li yılların başında yoğunlaştırdıkları bu çalışmalar, kısa bir zaman içinde parti kuruluşuyla sonuçlanacaktı. TKP’liler, parti kuruluşunu hedefleyen birlik çalışmalarına diğer sol grupları olduğu gibi SİP yöneticilerini de davet etmişlerdi.
Fakat SİP yöneticileri TKP adıyla parti kurmayı yanlış bulup kabul etmemiş ve Komünist Parti adıyla bir parti kurmuşlardı. SİP yönetiminin bu tavrı üzerine TKP’liler arasındaki birlik çalışmaları hızlanmış ve parti kuruluşu için uygun zaman ve zemin kollanmaya başlanmıştı.
Bu gelişmeler olurken, KP’nin kurulmasından birkaç ay sonra, 2001 yılında Sosyalist İktidar Partisi ani bir kararla KP ve SİP’i birleştirerek, bir anda TKP adını almıştı.
Bu olay, o zamanlar yüzlerce TKP’li tarafından şiddetle protesto edilmiş, basın açıklamaları yapılmış ve isim gasbının dünyada benzeri olmadığı ısrarla söylenmişti. Ancak, SİP yönetimi, bu yıllar boyunca komünistlerin hafızasız olmasını umut etmiş, yapılanların unutulacağını ve zorbalıkla elde edilse de bir süre sonra bu zorbalığın kendilerince bir hakka dönüşeceğini ummuşlardı.
1920 yılında kurulan TKP’nin bugün kamuoyuna duyurduğu bu adımla, tarihsel hatadan dönülmüştür.
Türkiye bir süre aynı isimli iki partiyi bir arada görecektir. Halkımız, tarihi farklı, amblemi farklı, marşı, programı ve tüzüğü bütünüyle farklı partiler arasında hangisinin SİP, hangisinin ise TKP olduğunu asla karıştırmayacaktır. Bu nedenle kaos çıkar korkutması yersizdir.
 
Saygıyla duyurulur.
 
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
 
NOT: En kısa zamanda konuya ilişkin basın toplantısı düzenlenecek; emekçi halkımız, ilerici ve demokrat siyasi partilerimiz, sendikalarımız, kamuoyu ve basın yayın mensupları ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir.
TKP Ankara Genel Merkez adresinde yapacağımız basın toplantısının gün ve saati ayrıca duyurulacaktır.