Parti saflarına, görev başına

03 Haziran 2013
Parti saflarına, görev başına

Türkiye'de milyonlarca emekçi, AKP'nin gericilik, vurgun ve savaş politikalarından hesap sormak için kahramanca ayağa kalktı. Kitleler AKP hükümetinin istifasını istiyor, bağımsızlık, demokrasi, laiklik, adalet, özgürlük, eşitlik bayrağını kaldırıyor.

Halkın iradesine saygısız AKP ise kitlelerin en doğal demokratik haklarını kullanmasına hâlâ gaz bombalarıyla, tazyikli suyla, tomalarla, akreplerle karşılık veriyor. Daha bugün Ankara'da AKP'nin resmî giysili birlikleri liseli öğrencilere vahşice saldırdı.

Mustafa Suphi geleneğini sürdüren her yoldaş bilir ki, örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Kitlelerin “Artık yeter” diyerek sokaklara çıktığı bu kritik günlerde her yoldaş, safları sıklaştırmanın, parti birliğini savunmanın ne kadar canalıcı önem taşıdığının farkındadır.

Gericiliğe, faşizme, kapitalizme ve emperyalizme karşı işçi sınıfının bilimsel ideolojisinin kılavuzluğunda yeni bir dünya için mücadele ilkesel temelimizdir. Bu temelde birleşenler, küçük görüş ayrılıklarını, taktik farklılıkları, dargınlık ve küskünlükleri, parti tüzüğünde somutlaşan yoldaşlık hukuku çerçevesinde aşma ustalığını gösterecek deneyime ve esnekliğe sahiptirler.

Şu ana kadar partiden ayrı duran bütün yoldaşları parti saflarına çağırıyoruz. Parti birliği sınıfın ve halkın birliğinin önkoşuludur, örgütlü bir halkın vazgeçilmez dayanağıdır.
Bütün yoldaşları parti saflarına, birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Görev başına!