Karma eğitimden vazgeçilemez!

20 Temmuz 2023
KARMA EĞİTİMDEN VAZGEÇİLEMEZ!

Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP ve Sosyalist Cumhuriyet Partisi SCP olarak geleceğimiz olan gençlerin öğrencilerin, laik bilimsel demokratik eğitim hakkını savunmak ve bu gerici kuşatmaya dur demek üzere bugün (20 Temmuz 2023 Perşembe) saat 14.00'te İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde basın açıklamamızı gerçekleştirdik.

Olgun Özden açılış konuşmasında "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz', 'Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli' şeklindeki cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarını kabul etmiyoruz! diyerek iktidarın gerici ve çağdışı dünya görüşünün topluma güya haklar ve özgürlükler kisvesi altında dayatılmasına karşı çıktığımızı vurguladı.

Tarık Yüce, "Karma Eğitimden Vazgeçilemez" başlıklı basın açıklamamızı değerli halkımıza sundu. Açıklama esnasında “Türkiye laiktir, laik kalacak”, “Kahrolsun istibdat, yaşasın cumhuriyet” solganları dile getirildi.

"Türkiye’nin devrimcileri, cumhuriyet devrimini koruyacaktır." diyerek basın açıklaması sonlandırıldı.

 

Basın açıklamasının tam metni:

Değerli Halkımıza,

Toplumun genelinde karşılığı olmayan; 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' bahanesi arkasına saklanarak eğitim sistemimizdeki karma eğitimi sona erdirmeye yönelik girişimlere itiraz ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanı son günlerde basına yansıyan açıklamalarında, ana-babaların karma eğitim nedeniyle çocuklarını okula göndermekten imtina ettiklerini, kız çocuklarının eğitim hakkını korumak adına ilkokuldan itibaren “kız okulları” açmak gerektiğini belirtti. Gerici ve çağdışı dünya görüşlerini topluma güya haklar ve özgürlükler kisvesi altında dayatarak, laik cumhuriyetin tüm kazanımlarını yok etmeye ant içmiş bu siyasi grubun süslü laflarına karnımız tok.

İktidarın açıklamalarının amacı; cumhuriyet devrimimizin, yurttaşlarımızı kadını ve erkeği ile çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak adına hayata geçirdiği, toplumu orta çağ köleliğinden kurtaran gayretlerini yok ederek, ülke hayatını tamamen gericiliğin belirlediği bir kulluk düzenine dönüştürmektir.

Bu girişimin sübyan mekteplerini yeniden kurmak, medrese sistemine dönmek yani halkımızı orta çağa iade etmek gayreti olduğu çok açıktır.

Karma eğitime karşı olmak kadın-erkek eşitliğine karşı olmak demektir. İnsanları iç güdüleri ile hareket eden bir varlık sayan, binlerce yıllık uygarlık birikimini görmezden gelen akıl dışı bir zihnin tezahürüdür. Eğitime ilişkin tüm modern ve bilimsel anlayışlar; kız ve erkek çocuklarının birlikte eğitim görerek birbirleri ile sağlıklı iletişim kurabilen, bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağladığını kabul etmektedir. Asıl olan kız erkek birbirinden ayırmak değil, yoksulluk nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere destek olmak, okullarını terk etmek zorunda kalan çocukların okula dönmesini sağlamak, okullaşma oranını artırmaktır.

Bizler, Sosyalist Cumhuriyet Partisi ve Toplumcu Kurtuluş Partisi olarak ilerici, devrimci kazanımlarımızı korumak konusunda kararlı olduğumuzu tüm halkımıza duyuruyoruz. Demokratik- hukuk devletinin tüm imkânlarını kullanarak bu gerici girişimlere karşı mücadele edeceğimizi açıklıyoruz.

Türkiye’nin devrimcileri, cumhuriyet devrimini koruyacaktır…