Halkın geliri eriyor

03 Ekim 2023

Eylül ayı enflasyon oranları bugün açıklandı. Devletin resmî istatistik kurumu TÜİK’e göre, tüketici fiyatları aylık yüzde 4,75, yıllık yüzde 61,53 arttı. 2023 yılbaşından bu yana enflasyon artışı ise yüzde 49,86 oldu.

Bağımsız araştırma kurumu ENAG’a göre tüketici fiyatları aylık yüzde 6,24, yıllık yüzde 130,13 arttı. Yılbaşından bu yana enflasyon artışı yüzde 95,33 oldu.

İstanbul Ticaret Odası İTO’nun araştırmasına göre, İstanbul’da ücretliler geçinme endeksi aylık yüzde 5,46, yıllık yüzde 73,18 arttı. Yılbaşından bu yana enflasyon artışı yüzde 56,96 oldu.

Üretici fiyatlarındaki enflasyona gelince, TÜİK’e göre, aylık artış yüzde 3,40, yıllık artış yüzde 47,44 oldu. Yılbaşından bu yana meydan gelen artış ise yüzde 36,06. İTO toptan eşya fiyatları endeksine göre, aylık artış yüzde 3,94, yıllık artış yüzde 67,79 oldu. Yılbaşından bu yana artış ise yüzde 49,86’ya ulaştı.

Hangi kurumun oranlarını esas alırsak alalım, ücretli ve maaşlılara yapılan artışların enflasyonun çok gerisinde kaldığını, yapılan iyileştirmelerin eriyip gittiğini görebiliriz. Üstelik üretici fiyatlarındaki artışlar da devam ediyor. Yani tüketicilere ileride yansıtılacak fiyat artışları da sırasını bekliyor.

İMF politikasına hayır
İşte bu koşullarda, iktidar, halkın tüketimini kısmak gerekçesiyle emekçilerin zaten çok düşük kalan gelirlerini azaltma politikası izliyor. Dolar milyarderlerinin, büyük sanayici ve tüccarların, büyük toprak sahiplerinin fahiş biçimde artan gelirlerini, kâr, faiz ve rantlarını vergilendirmekten kaçınıyor. İşçilerden, şehir ve köy emekçilerinden, küçük işletme sahiplerinden egemenlere, kapitalist holdinglere ve bankalara gelir aktarımını utanç verici boyutlara çıkarıyor. İMF’siz İMF politikası uyguluyor.

Yoksulluğun, pahalılığın ve işsizliğin pençesindeki geniş kitleler, sosyal ölüme sürüklenen emekliler bu vurgunculuğu kabul etmeyecektir. Herkese insanca yaşamaya yetecek ulusal gelir var. Cumhuriyet, yurttaş eşitliği demektir. Kaderde, kıvançta ve tasada ortak olmak demektir. Bir avuç haramzadenin inanılmaz lüksü için milyonlarca insanın açlık sınırında yaşatılması utancını birleşerek, örgütlenerek, mücadele ederek ortadan kaldıracağız.