Halk kahramanlarını anıyoruz

06 Mayıs 2018

12 Mart 1971 faşist cuntasının 6 Mayıs 1972’de idam ettği Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 46 yıldır halkın gönlünde yaşıyor. Anıları işçilerin, şehir ve köy emekçilerinin, yurtsever güçlerin emperyalizme, işbirlikçi kapitalizme ve gericiliğe karşı bağımsız bütün vatan, laik demokratik cumhuriyet, sömürüsüz emek mücadelesinde bayraklaşıyor.

 

Türkiye halkının üç kahramanı bağımsız, laik demokratik, toplumcu cumhuriyet sevdalısıydılar. Ulusal bağımsızlığa ve bütünlüğe karşı emperyalizmle işbirliği yapan, cumhuriyete karşı padişahlığı savunan, laikliğe karşı halifeliği geri getirmek isteyen, halk egemenliğine karşı tek kişi mutlakiyetini özleyen, toplumcu düzene karşı kapitalist vurgunculuğu savunan karşıdevrimcilere hiç baş eğmediler. Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik için yola çıktılar, Amerikan emperyalizmine ve NATO’ya karşı ödünsüz mücadele ettiler, işbirlikçi oligarşiye meydan okudular, emperyalizme ve siyonist sömürgeciliğe karşı savaşan Filistin ve Suriye halklarıyla somut dayanışma içinde oldular.

 

Üç devrimci kahramanın mücadelesi, tek kişi diktatörlüğünü meşrulaştırmak için halkı fütursuzca parçalayan gericilere, Amerikan emperyalizmiyle işbirliği yapan darbeci ve bölücü terör çetelerine karşı bütün ulusal demokratik güçlere ışık tutuyor.