Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine direnmek haktır

22 Ocak 2018

Hükümetin ve Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00’de Suriye’nin Afrin bölgesinde PYD/YPG güçlerine karşı “Zeytin Dalı” harekâtına başladı. Hava harekâtının ardından 21 Ocak günü saat 11.05’te kara birlikleri de Suriye topraklarına girdi. Ordu birliklerine “Özgür Suriye Ordusu” adı altında toplanan yerli silahlı çeteler de eşlik ediyor.

 

Amerikan provokasyonu

Afrin harekâtı Amerikan emperyalizminin Suriye topraklarından çıkmayacaklarını, Fırat’ın doğusunda PYD/YPG’nin elinde bulunan bölgelerde kalıcı olacaklarını, “Kuzey Suriye” adını verdikleri bu bölgede otuz bin kişilik bir sınır güvenlik gücü oluşturacaklarını, bu gücün adı geçen bölgeyi Suriye, Türkiye ve Irak’a karşı koruyacağını ilan etmesinin hemen arkasından geldi.

 

Emperyalizmin uğursuz planı

Amerikan emperyalizmi dünya çapında mutlak egemenlik kurma planının parçası olarak Büyük Ortadoğu Projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Ortadoğu’da İsrail’den daha güçlü bir tek devlet bile bırakmamak üzere bütün bölge ülkelerini bölüp parçalamak istiyor. Halkları birbirine kırdırmayı, ulusal devletler yerine bölgeler, kantonlar ve ceplerden oluşan zayıf birimler kurmayı amaçlıyor. Bu birimlerde yaşamaya mahkûm edilecek halkları emperyalizmin ve işbirlikçi kapitalistlerin sınırsız sömürü ve baskısı altında sessiz kalan sömürge kölelerine çevirmek istiyor.

 

Halkların en yüce hakkı ve görevi

Emperyalizme karşı bağımsızlığını ve egemenliğini korumak her halkın asla vazgeçilmez hakkı ve en yüce görevidir. İşte bu yüzden Suriye, Irak, İran, Türkiye ve Rusya, Amerikan emperyalizminin kukla sınır ordusu girişimini en ağır biçimde protesto etti. Suriye ve Rusya’nın Suriye hava sahasını Türkiye’nin savaş uçaklarına açarak Afrin harekâtına dolaylı onay vermesinin nedeni de budur.

 

Başarının şartı

Türkiye halkı, Amerikan emperyalizminin dinci-mezhepçi, etnik-şovenist terör çeteleri ve Fethullahçı darbeciler eliyle yürüttüğü silahlı saldırıya karşı kendini savunma hakkına sahiptir. Bu silahlı saldırıya karşı başarıyla direnmek, aynı şekilde saldırıya uğrayan komşu halklarla sağlam bir dayanışma kurmakla olur. Kendi ülkesinin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini her şeyin üstünde tutan Türkiye halkı, Suriye’nin, Irak’ın, İran’ın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini de en üstün değer sayar.

 

Suriye Suriyelilerindir

Suriye Suriyelilerindir. Suriye halkının ve devletinin, meşru hükümetinin ve ordusunun daveti, izni ve onayı olmadan Suriye topraklarına girmek, Suriye’nin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü çiğnemek anlamına gelir. Amerikan emperyalizmine yataklık yapmayı kabul eden işbirlikçi terör örgütüne karşı mücadele, yedi yıldır vatanını kurtarmak için savaşan Suriye devleti ile uluslararası hukuka uygun açık işbirliği ve koordinasyon kurmayı gerektirir. Böyle bir açık işbirliği ve koordinasyon kurmadan yapılacak askeri harekâtlar sonuç vermez. Üstelik, Türkiye’yi ve bölge halklarını emperyalizmin ve işbirlikçilerinin türlü çeşitli oyunlarına açık duruma düşürür.

 

Güvensizliği ortadan kaldıralım

Türkiye’nin Suriye’yle böyle bir açık işbirliği ve koordinasyon kurmadan Suriye topraklarına girmesi Suriye’nin, Irak’ın, İran’ın ve Rusya’nın güvensizliğine yol açtı. Suriye halkına ve ordusuna silah çekmiş yerli çetelerle işbirliği yapması bu güvensizliği daha da artırdı. Suriye’nin Afrin harekâtını resmen kınamasının, Irak ve İran’ın harekâtın en kısa sürede bitirilmesini istemesinin, Rusya’nın Suriye’nin toprak bütünlüğüne mutlak saygı gösterilmesi gereğini vurgulamasının nedeni budur.

 

Hep birlikte kurtulmak için

Amerikan emperyalizminin yıkıcı-bölücü saldırılarını durdurmak için Türkiye derhâl İncirlik üssünü kapatmalı, NATO’dan çekilmelidir. Tıpkı Türkiye gibi, Amerikan emperyalizminin saldırısı veya kuşatması altında bulunan Suriye, Irak, İran ve Rusya’yla kesin dayanışma içine girmelidir.

 

Bütün bölge halkları dil, din, mezhep, inanç, etnik kimlik ayrımı olmadan emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birleşmelidir. Amerikan emperyalizmine dayanarak komşu halklara savaş açmaya kalkan bozguncular yenilgiye uğratılmalıdır.

 

Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçileri kesinlikle yenilecek, zafer Türkiye, Suriye ve bütün bölge halklarının olacaktır.