Ali Kaplan'ı anıyoruz

23 Kasım 2012
Ali Kaplan'ı anıyoruz

24 Kasım 2006'da yitirdiğimiz Ali Kaplan'ı aramızdan ayrılışının altıncı yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Ali Kaplan 2 Ocak 1949'da Tarsus'ta doğdu. Daha Tarsus Lisesi'nde okurken sosyalizmi benimsedi, yaşamını işçilerin, köylülerin, ezilen halkların kurtuluşuna adamaya karar verdi. 68 kuşağının ilk devrimcilerinden biri oldu.

1967-1971 dönemi
Tarsus'ta öğrenci lideri olarak sivrilen Ali Kaplan, Tarsus Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti'ne ve Türkiye İşçi Partisi'ne (Birinci TİP) üye oldu. Emekçilerin hak mücadelesini örgütlemeye yöneldi. Arkadaşlarıyla birlikte, pamuk üreticilerinin ilk mitingini düzenledi. Amerikan emperyalizmini ve 6. Filo'yu protesto eden mitinglerde öncü oldu. Dokuma işçilerinin sendikal mücadelesine katkıda bulundu. Tarsus Halkevi'nde tiyatro, kültür ve sanat etkinliklerinde yer aldı.

1969'da üniversite eğitimi için geldiği İstanbul'da sosyalist hareket içinde aktif rol oynadı. Bir yandan da çalıştı, Dostlar Tiyatrosu'nda ışıkçı olarak görev yaptı.

12 Mart dönemi
Ali Kaplan, 12 Mart 1971 faşist darbesinin ilk tutukladığı devrimcilerden biri oldu. Adana 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından Tarsus Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti'nin demokratik eylemlerini cezalandırmak için açılan davada yargılandı. Dava dosyası Dev-Genç davasıyla birleştirildi.

Adana'da askerî cezaevinde 13 ay tutsak kalan Ali Kaplan, hapisten çıktıktan sonra Filistin'e gitti. Günümüzde de Filistin halkını katletmeye devam eden siyonist işgalcilere karşı Filistin halkının saflarında savaştı.

Atılım dönemi
Ali Kaplan, Filistin'den Türkiye'ye döndükten sonra İsmail Bilen önderliğindeki TKP'ye katıldı, 1973 Atılımı'nın ilk kadrolarından biri oldu. Partinin çalışmalarında sayısız görev üstlendi. Ankara Belediyesi'ne bağlı EGO'da kamu emekçilerinin örgütlenmesinde öncülük yaptı. Akdeniz bölgesinde DİSK'in gözbebeği Türkiye Maden-İş sendikasının 18. Bölge Temsilcisi oldu. İskenderun Demir Çelik işçilerinin örgütlenmesi sürecini yönetti. Kapitalizme karşı işçilerin hak mücadelesinde, kitlesel 1 Mayıs'ların örgütlenmesinde, faşist teröre karşı direnmede, ABD emperyalizminin ve NATO'nun saldırganlığına karşı halkı seferber etmede özveriyle çalıştı.

12 Eylül dönemi
Ali Kaplan, 12 Eylül 1980 faşist diktatörlüğünün Türkiye işçi sınıfına, şehir ve köy emekçilerine, ezilen halklara yönelik vahşi saldırısından payını aldı.13 Mayıs 1981'de tutuklandı, ağır işkence gördü. İskenderun-Antakya TKP davasında yargılandı, 12 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı. İskenderun, Antakya ve Malatya'da yıllarca hapis yattı.

Likidasyona karşı mücadele
İnfaz Yasası'nda yapılan değişiklikle hapisten çıkan Ali Kaplan, Gorbaçov'un emperyalizme teslimiyet çizgisine karşı koydu. TKP'nin likidasyonunu kabul etmedi. Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı ve zafer sarhoşluğu içindeki kapitalizmin Marksizm-Leninizmi “modası geçmiş düşünce” olarak ilan ettiği karşıdevrim dönemine direnemeyen yoldaşlarını cesaretlendirmeye çalıştı. 10 Eylül ve Ürün hareketini destekledi. TKP'nin Atılım dönemi ile likidasyona son veren TKP 1920 arasındaki kesintisiz mücadele dönemini birbirine bağlayan kadrolar arasında yer aldı.

Öncü insan
Ali Kaplan, 21. yüzyılın emperyalizme ve kapitalizme kesinlikle son verecek yeni devrimler dönemini müjdeleyen öncülerden biri olarak 57 yaşında aramızdan ayrıldı.

Örnek bir devrimci, örnek bir TKP'li, örnek bir enternasyonalist olan Ali Kaplan, yaşamı boyunca öncü olmanın her bedeline şikâyet etmeden katlandı. Anısıyla da öncülüğünü sürdüren sevgili yoldaşımız Ali Kaplan, Türkiye halklarının bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde yaşamaya devam ediyor.