30 Ağustos zaferinin yüz birinci yılı

29 Ağustos 2023

Türkiye halkı emperyalist işgal ordularına ve uşaklarına karşı kazandığı zaferin yüz birinci yılını kutluyor.

Dönemin devrimci ve halkçı diliyle, “Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları”nın Mustafa Kemal Atatürk  önderliğinde kazandığı 30 Ağustos 1922 zaferi, Türkiye’yi bağımsızlığa kavuşturduğu gibi, sömürge ve bağımlı bütün ülke halklarına da örnek oldu. 30 Ağustos zaferi, 29 Ekim 1923’te yarı feodal padişahlığın ortadan kaldırılmasının ve Cumhuriyetin kurulmasının da yolunu açtı.

Türkiye halkı kendi deneyimiyle emperyalizmden kurtuluş ile işbirlikçi burjuvazinin ve feodal ağaların hâkimiyetinden, hanedan yönetiminden, Orta çağ hurafelerinin baskısından kurtuluşun birbirinden ayrılmayacağını öğrendi.

Kıran kırana mücadele
Ulusal bağımsızlığa ve Cumhuriyete kavuşan Türkiye halkı ne yazık ki, özellikle Amerikan emperyalizminin 1945’ten sonra Türkiye’yi etki alanına almasıyla işbirlikçi burjuvazinin ve Orta Çağ kalıntılarının halka ait olması gereken egemenliği gasbettiği bir düzene hapsoldu.

İşçi sınıfının, şehir ve köy emekçilerinin, sosyalist ve yurtsever aydınların, bütün ulusal demokratik güçlerin bu gerici düzene karşı mücadelesi hiç durmadı. Türkiye halkı bağımsız laik demokratik sosyal hukuk cumhuriyetinde yaşamak istediğini Anayasaya yazdırdı. Anayasaya yazılı bu ilkelerin yaşama geçmesi, toplumsal hakikate dönüşmesi için mücadele sürüyor.

Halkın iradesi
Biz 30 Ağustos 1922 zaferinin yüz birinci yılında da halkın iradesini tastamam savunuyoruz. İstibdat yönetiminin halkı dolar milyarderleri şebekesinin ve tarikatların kölesine dönüştüren kapitalist-feodal vurgunculuğuna karşı bütün emekçileri ve yurttaşları birleştirmeye çalışıyoruz.

İşçileri, emekçileri, küçük çiftçileri, küçük esnafı, bütün halkı İMF politikalarını iptal etmek için, ülkemizi dört bir yandan kuşatan Amerikan emperyalizmine karşı gerekli ulusal önlemleri almak için, emperyalizmin vurucu gücü NATO’dan çıkmak için, tarikat zincirlerini kırmak için, Ulusal Kurtuluş Zaferinin ve Cumhuriyetin bütün kazanımlarını tekrar sağlamayı ilk görev bilecek birleşik halk hükûmetinin kurulması için harekete geçmeye çağırıyoruz. Ulusal birlik politikası uyguluyoruz. Bayrağımızda Vatan Cumhuriyet Emek yazıyor.

30 Ağustos zaferinin yüz birinci yılı hepimize kutlu olsun.

30 Ağustos 2023 Türkiye devriminin yeni atılımını müjdelesin.