19 Mayıs’ın 102. yılı

18 Mayıs 2021

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.

Ulusal kurtuluş ve cumhuriyet devrimimizin başlangıç tarihi olarak simgeleştirilen 19 Mayıs 1919’un 102. yılı bütün yurttaşlarımıza kutlu olsun.

19 Mayıs bayramını halkımızın vatan cumhuriyet emek bilinciyle emperyalizme ve despotizme karşı yeniden ayağa kalkışının müjdecisi olarak görüyoruz.

19 Mayıs, Amerikan emperyalizminin Türkiye’yi kuşatma ve çökertme saldırılarına karşı ulusal demokratik bütün güçlerin birleşmesi için açık çağrıdır.

19 Mayıs, işbirlikçi kapitalist oligarşiye karşı işçilerin, şehir ve köy emekçilerinin vahşi sömürüden kurtulması için birleşik mücadele çağrısıdır.

19 Mayıs, işsizlikten bunalan milyonlarca insanın herkese iş sağlayacak toplumcu düzen talebidir. İş haktır. 18 yaşına gelen ve okula gitmeyen her gence iş garantisi haktır. Yüksek okul ve üniversite bitiren her gence iş garantisi haktır.

19 Mayıs, korona virüsü salgını bahanesiyle iş yapması yasaklanan, işinden çıkarılan veya ücreti düşürülen işçilerin, dükkanı kapatılan ve gelirsizliğe mahkûm edilen esnafın hâlinden anlama, alınteriyle insanca yaşamalarına imkân sağlama emridir.

19 Mayıs, planlı ekonomiyle çiftçilere ürün fiyat garantisi verme ve ucuz girdi sağlama buyruğudur.

19 Mayıs, sefalete itilen emeklilerin insanca geçim koşullarına kavuşması özlemidir.

19 Mayıs, ataerkil şiddet ve cinayetleri durdurma, kadınların tam eşitliğini ve özgürlüğünü benimseme ve benimsetme görevidir.

19 Mayıs, çocukların ve gençlerin laik, bilimsel, kamusal eğitim öğretim görme hakkını hayata geçirme kararıdır.

19 Mayıs, herkese parasız, nitelikli ve kamusal sağlık hizmeti sunma güvencesidir.

19 Mayıs, her türlü ayrımcılığa son verme, keyfî yasakları kaldırma, halkın sokaklara, meydanlara, sahillere, parklara, bahçelere, dinlenme ve eğlenme yerlerine serbestçe gidebilmesi demektir.

19 Mayıs, feodal-dinci gericiliğe karşı laikliği ayağa kaldırma, istibdada karşı Millet Meclisinin üstünlüğünü esas alan demokratik cumhuriyeti savunma haykırışıdır.

19 Mayıs, din, mezhep ve etnik köken bölücülüğüne karşı vatanın bütünlüğünü ve yurttaşlık bilincini koruma ödevidir.

19 Mayıs 1919, ulusal bağımsızlık ve cumhuriyet devrimini başlattı. 19 Mayıs 2021, Türkiye halkının ulusal bağımsızlık ve cumhuriyet devrimini hedefine ulaştırma iradesinin yol işareti olsun.