Herkes için kıdem tazminatı hakkı, kadrolu, güvenceli iş - İstanbul