"Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!"

04 Ekim 2012
"Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!"

TKP 1920 Ankara İl Başkanlığı tarafından Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Ankara Yüksel Caddesi, İnsan Hakları Anıtı önünde saat 13.00'de bir araya gelen TKP 1920 üyeleri "İçte ve dışta savaşa hayır" diye haykırdı.

"AKP elini Suriye'den çek", "Emperyalizm düşman, halklar kardeştir", "Yaşasın Halkların Kardeşliği" sloganlarını atan komünistler yaptıkları açıklamanın ardından Ankara halkını tezkereye ve savaşa hayır demek için bugün saat 18.00'de YKM önünde yapılacak eyleme davet etti.

TKP 1920 Ankara İl Başkanlığı'nın hazırladığı ve Ankara İl Başkanı Selahattin Koçak'ın okuduğu basın metni ise şöyle;

Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
AKP bir oldubittiyle olayları tırmandırıyor. Türkiye'yi Suriye'ye karşı savaşa sokacak emperyalist provokasyon doğrultusunda adım atıyor. Akçakale'ye kimin tarafından atıldığı bile belli olmayan top mermisini düpedüz bahane olarak kullanıyor.

Suriye hükümeti yaptığı açıklamayla, “Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu, kardeş Türkiye halkıyla dostluğa büyük değer verdiğini, ölen yurttaşlarımızı şehit saydığını ve başsağlığı dilediğini, olayın nasıl meydana geldiğini derhâl araştıracağını” bildirmiştir.

Suriye tarafından yapılan tüm dostane açıklamalara rağmen yalaka medyayı ve ulemasını toplayan AKP, ırkçı faşist MHP'nin de desteğiyle savaş tezkeresi çıkarmak için adım atıyor.

Bu sabah meclis genel kurulunda görüşülen tezkere, emperyalistlerin hedefleri doğrultusunda kardeş halkların kanını dökmeye dönüktür. Aynı zamanda bu tezkere Suriye'de kurulan Kürt Bölgesel Yönetimine göz dağı vermek, Suriye'yi Libya gibi emperyalizmin uşakları barbar çetelere teslim etmek içindir.

Basına ve kamuoyuna, sözde Suriye'de barışı sağlama amacı güttüğünü söyleyen AKP, yıllardır süren kürt savaşında hâlâ kan dökmektedir. İçerde ve dışarda savaş yanlısı AKP hükümetine karşı mücadele etmek, barışı savunan herkesin görevidir.    

Barışı, halkların bağımsızlığını içine sindirimeyen, genlerinde savaşı, sömürüyü, emperyalizme tam teslimiyeti taşıyan AKP ve ulemasına geçit vermeyeceğiz.

Savaş tezkeresine hayır
TKP 1920, Türkiye işçi ve köylülerinin en temel çıkarları doğrultusunda Suriye'ye karşı savaşa hayır diyor.
Savaş tezkeresi emperyalizmin tuzağıdır. Bu tuzak mutlaka reddedilmelidir. Savaş tezkeresine hayır denilmelidir.
BDP ve CHP sorumlu bir tutumla AKP'nin oldubittisini reddettiklerini açıkladılar. Tüm milletvekilleri de tezkereyi reddetmelidir.
Türkiye, Suriye ve bölge halklarını ağır felakete sürükleyecek savaşı durdurmak için bütün partiler, sendikalar, dernekler, barışsever güçler harekete geçmelidir.
TKP 1920, ülkemizi ve bölgemizi ateşe atacak bu oldubittiyi önlemek için bütün barışseverlerle birlikte alanlarda olacaktır.
Haydi hep birlikte savaş tezkeresini durduralım, savaşa hayır diyelim.

TKP 1920 Ankara İl Başkanlığı