Trakya'da işçiler taşeron işçiliğe dur dedi!

Haberler
25 Mart 2013

23 Mart 2013 Cumartesi günü Sendikal Güç Birliği Platformu tarafından Lüleburgaz'da düzenlenen mitingde yaklaşık oniki bin işçi "Güvencesizliğe, Geleceksizliğe, Taşeronlaşmaya ve Kuralsız çalıştırmaya dur!" dedi.

Sabahın erken saatlerinde hükümet binası önünde yürüyüş için toplanan binlerce işçi “İşçiler birlik olsa dünya yerinden oynar”, “Taşerona hayır”, “Güvenceli iş, güvenli gelecek”, “Direne direne kazanacağız” “Ücretli kölelik düzenine son”, “Taşeron sömürüsüne son”, “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganlarıyla birlikte halaylar çekerek AKP hükümetini ve politikalarını protesto etmeye başladı. Lüleburgaz caddelerinde yapılan yürüyüşten sonra Kongre Meydanı'nda bir araya gelen işçilerin toplanması sonrası konuşmalara geçildi.

Açılış konuşmasını Tertip Komitesi adına Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Turgut Düşova yaptı. Düşova konuşmasında “AKP 10 yıldır işçiye kan kusturuyor. Sermaye çıkarına hizmet ediyor. Onlarca insanımız ölüyor, Bakan ‘Güzel öldüler’ diyor. İnsan gibi yaşamak isteyenler, hak arayanlar biber gazı, cop yiyor. Bütün bunlar karşısında Türk-İş sessiz, iktidar ile zulme, sömürüye ortak oluyor. Bugün Trakya’dan AKP’yi uyarıyoruz. İşçiler buradan ayağa kalkacak, Türk-İş’e de ‘kendine gel’ diyoruz. 10 yıldır bütün bu zulme, sömürüye kulak tıkayanlara Trakya gibi güçlü şekilde tepki koyacağız. Trakya şivesiyle, onların anlayacağı dilden ‘Artık yeter be ya’ diyoruz.”

Düşova’nın ardından SGBP Kadın Koordinasyonu adına Neslihan Taşoluk Nakaş kürsüye çıktı. Nakaş konuşmasında; “Esnek çalışma güvence değil, güvencesizliktir. Eksik kalan primleri kim ödeyecek. Buradan Türk-İş’e sesleniyoruz. Böyle kadın politikası olmaz. Kadınların üzerinden politikalar geliştirip, bunları uygulamanız gerekiyor. Bu şekilde daha ne kadar devam edeceksiniz. Kadınlar burada, Türk-iş nerede. Esnek değil düzenli, güvencesiz değil sendikalı işçiler için haydi kadınlar dayanışmaya” ifadelerini kullandı.

SGBP adına konuşmayı SGBP dönem sözcüsü Kristal-İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş yaptı. Çetintaş "Yüzyıla yakın cumhuriyet tarihinde işçiyi, emekçiyi bu kadar ayaklar altına alan bir hükümetin görülmediğini dile getirdi .Güvencesiz ve taşeron çalışma biçimlerinin kanser gibi ülkenin dört bir yanına yayıldığını aktaran Çetintaş, güvencesiz ve taşeron çalışmanın şampiyonunun devlet olduğunu, AKP iktidara geldiğinde 300 bin taşeron işçi varken şimdi bu sayının 1.5 milyona yükseldiğini söyledi.

Miting Tayyip Erdoğan'a iyi bir cevap oldu
Mitingin ayrıca bir önemi daha var. Türk Metal sendikasının 6 Mart 2013 tarihinde düzenlemiş olduğu 18. Kadın Kurultayı'nda konuşma yapan Başbakan Erdoğan "Taşeron meselesi durup dururken ortaya çıkmadı. İşsizliğe iş zemini hazırlayalım diye sendikaların getirdikleri bir tekliftir” sözüyle sendikalara ağır ithamlarda bulunmuştu. Zan altında bırakılan sendikalardan Türk-İş ve Harb-İş konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan çekinirken DİSK bir açıklama yaparak Başbakanın bu sendikacıları açıklamasını istedi ve iddiayı şiddetle reddetti. Taşeronluğa karşı dev bir miting organize eden SGBP, Başbakanın sözlerine ayrıca bir yanıt vermiş oldu.

Mitinge Sendikal Güç Birliği Platformunu oluşturan Kristal-İş, Petrol-İş, Tek Gıda-İş, Hava-İş, Tez Koop-İş, Belediye-İş, Deri-İş, Basın-İş, TÜMTİS ve TGS’nin yanı sıra Genel Maden-İş ile Yol-İş de katıldı. DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş, Devrimci Sağlık-İş, Genel-İş, Tekstil-Sen ve Emekli-Sen ile KESK’e bağlı Eğitim-Sen de mitingde yer aldı. Sendikaların yanı sıra siyasi partilerin de katıldığı mitingde CHP, EMEP, ÖDP, İP, TKP 1920, UİD-DER, SDP ve Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği de katıldı. Ayrıca sendikalı oldukları için işten atılan TÜMTİS'li DHL işçileri, Çorlu Daiyang SK'da direnişlerini sürdüren Birleşik-Metal İş üyesi işçiler, işten atılan Hava-İş üyesi THY işçileri de yer aldı.

 

Fotoğraflar için tıklayınız.