Komünistler Onbeşleri andı

Haberler
31 Ocak 2017

Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve 13 yoldaşın katledilişlerinin 96. yılında Toplumcu Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü, 28-29 Kânunusani'yi her yıl olduğu gibi bu yıl da andı.

1920 TKP İstanbul İl Örgütünün gerçekleştirdiği anma saat 14.00'te Taksim'de bulunan Cezayir Konferans Salonunda yapıldı. Etkinlik başta Onbeşler olmak üzere, 2012 yılında yine aynı salonda gerçekleşen 'TKP Yasal Kuruluş Genel Hazırlık Konferansı' sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrılan Bursa delegemiz Nurettin Kurtuluş yoldaş ve hayatını devrim ve sosyalizm davasında yitirmiş tüm devrim şehitleri adına yapılan saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşuyla birlikte Parti geleneğinde olduğu üzere hep bir ağızdan Enternasyonal marşı okundu.

Emperyalizme karşı komünistler
Enternasyonal marşının okunmasının ardından Barış arkadaşımız Partimizin Genel Sekreterlerinden komünist şair Nâzım Hikmet'ten şiirle giriş yaptı. Nâzım Hikmet'in farklı zamanlarda farklı konuları ele aldığı şiirleri etkinliğin çeşitli bölümlerinde okundu. 

Sonrasında ise geçmişten bugüne partimizin mücadelesini anlatan bir video gösterimi yapıldı. 

Filmin ardından TKP 1920 İstanbul İl Başkanı Yusuf Türkoğlu anmaya katılan dostlarımızı selamladı. Emperyalistlerin halkları birbirine düşürme politikasına dikkat çekerek vatan cumhuriyet emek mücadelesinin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Türkoğlu; devrimcilerin, ilericilerin, emekten yana kesimlerin ve topyekûn halkın emperyalist kapitalist sistemle hesaplaşmaya yönelmesi gerektiğini belirtti. 

Yaşasın Vatan Cumhuriyet Emek Mücadelesi
Daha sonra “Vatan Cumhuriyet Emek Mücadelesi” başlıklı panele geçildi. Panelistlerden ilk olarak söz alan Onur Balcı vatan ve cumhuriyet mücadelesinin güncelliğini vurguladı. Emperyalizmin saldırılarının her geçen gün arttığını belirten Balcı, emperyalizme karşı vatan mücadelesinin önemine dikkat çekti. Gericiliğe ve tek adamlığa karşı cumhuriyeti savunmanın önemine değindi. Bugün komünistlerin acil görevlerinin vatan cumhuriyet ve emek mücadelesini toplumsal mücadeleye çevirerek sosyalist bir cumhuriyet kurmak olduğunun altını çizen Balcı, mücadelenin zaferi getireceğini vurguladı. 

Daha sonra söz alan diğer panelist Erhan Kaplan ise bu çerçevede emek mücadelesinin önemine değindi. İşçi sınıfının içerisinde çalışma yürütülmesinin önemine değinen Kaplan, hükümetin grev yasaklarından bireysel emeklilik sistemine sürekli patronlardan yana olduğunu belirtti. İşçi sınıfının sorunlarının çözümünün ancak işçi sınıfının örgütlü gücü ile geleceğini belirterek sınıf örgütlülüğünün önemine dikkat çekti. 

Ezgiler ve marşlarla TKP yaşıyor savaşıyor
Daha sonra verilen aranın ertesinde sanatçı Fevzi Kurtuluş sahne aldı. Fevzi Kurtuluş Avusturya İşçi Marşından Çav Bellaya, Genel Grevden Bekle Ankaraya, Karadeniz Ağıtından (Hayali Gönlümde) Partizan'a marş ve ezgilerini salon ile birlikte okudu.  

Etkinlik her zamanki anmalarda olduğu gibi komünistlein TKP marşını hep bir ağızdan okumalarıyla son buldu.