Emperyalizm ve ortakları

Haberler
16 Mart 2017

16 Mart 1978 Beyazıt katliamı
Dönemin üniversitelerinde okuyan öğrenciler, sivil faşist saldırılar dolayısıyla okullarına topluca girip topluca çıkmaya başlamışlardı. Giriş ve çıkışlar esnasında kitlenin güvenliği bir yandan öğrencilerin kendileri tarafından sağlanırken, bir yandan da polis, göstermelik de olsa, tedbir alıyordu.
 
16 Mart akşamı, öğrenciler kitleler hâlinde okuldan çıkmaya başladıkları sırada birden üzerlerine bombalar yağmaya başladı. Aniden yaşanan panikle birlikte üzerlerine dört bir yandan mermiler yağdırıldı. Çok planlı bir şekilde hazırlanan bu katliamı gerçekleştiren faşistler ise ellerini kollarını sallayarak oradan uzaklaştılar.
 
Saldırıda yedi devrimci öğrenci katledildi. Katledilen öğrenciler Murat Kurt, Hamit Akın, Cemil Sönmez, Baki Ekiz, A. Turan Ören, Abdullah Şimşek ve Hatice Özen adlı arkadaşlarımızdı. Hatice Özen o zamanki Dev-Genç içinde çalışıyordu. Diğer arkadaşların üçü İGD'li, üçü ise TİP sempatizanıydı.
 
O tarihten beri, her 16 Mart, tüm ilerici, devrimci, sosyalist öğrencilerin faşizme nefretlerini haykırdıkları bir gün hâline geldi.
    

16 Mart1988 Halepçe katliamı
Halepçe, Irak'ta canlı bir ticaret hayatına sahip ve yönetim merkezi özelliğinde bir Kürt şehriydi. Peşmergelere 30 yıldan beri verdiği güçlü destekle biliniyordu. Şehirde sosyalist, komünist grupların yanı sıra Celal Talabani'nin KYB'si ve İran yanlısı İslami Hareket Partisi aktif olarak faaliyet yürütmekteydi. İran-Irak savaşının sonlarına yaklaşıldığı dönemlerde İran ordusunun saldırısına dayanamayan Irak hükümet güçleri geri çekildi ve Halepçe Kürtlerin eline geçti. Irak hükümetinin verdiği karşılık şehre kimyasal bomba atmak oldu. Şehrin 5000 sakini çoluk, çocuk, genç, ihtiyar demeden en ağır acılar içinde kıvranarak can verdi.
 
İnsanlık tarihine bir kara leke olarak geçen bu soykırım, o sırada henüz Saddam yönetimini desteklemekte olan ABD ve Avrupa egemenleri ve Özal yönetimi tarafından sessizce geçiştirildi. İki yüzlü bir tutumla, ancak Saddam ABD'nin ayağına bastığında gündeme getirildi. İlerici insanlık, Halepçe katliamını yapanları da, bu katliamı ancak işlerine geldiğinde hatırlayanları da nefretle anıyor ve anacak.

Emperyalizme geçit yok
Görülüyor ki emperyalizm kör aletleriyle kontrgerilla saldırıları düzenlemeyi; halkları birbirine kırdırtma, etnik ve dinsel ayrımlar üzerinden düşmanlığı körükleme politikalarını uygulamaktan uzun yıllardır vazgeçmiyor. Kendine biat edenlerin katliamlarını görmezden gelmeyi tercih ederken biat etmeyenleri düşman ilan edip onları parçalama ve yok etme politikası ile tüm dünyanın mutlak hâkimi olmayı amaçlıyor. Ama ne emperyalizm, ne de ülkemizde tek kişilik iktidarı kurmak isteyenler başaramayacak. Vatan, cumhuriyet, emek savunmasına geçenler emperyalizme de tek kişi iktidarına da geçit vermeyecektir.