Ali Eriş'i kaybettik

Haberler
07 Ağustos 2017

Ali Eriş, Yuvoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Adapazarı'nda doğdu. Genç yaşta işçiliğe başlayan Eriş, karayolu işçiliği ile işçi sınıfının bir üyesi oldu.

İşçilik sürecinde sınıf çelişkilerinin farkına varan Eriş, sınıf mücadelesi içerisinde yer almaya başladı.

TKP ile tanışması Eriş'in yaşamında büyük değişimlere yol açtı. Artık Partili olarak mücadelede yer aldı.

70'li yılların başında, Adapazarı TKP İl Sekreterliği görevini yaptı. Daha sonra Partinin Paşabahçe ve Beykoz örgütlenmelerinde sorumluluk aldı.

TKP'nin likidasyonuna karşı durdu. Uzun yıllar birlikte omuz omuza mücadele verdiği Mehmet Bozışık ile Partinin yeniden ayağa kalkması için çaba sarf etti.

Ali Eriş'in evi, sosyalist/devrimci değişik yapılardan tüm yol arkadaşlarına hep açık oldu. Evini ziyaret eden genç yol arkadaşlarına işçi sınıfı ve partili mücadelenin gereklerini anlattı.

Mustafa Suphilerin partisi TKP'ye bağlılığından hiçbir zaman vazgeçmedi. Her zaman partisi TKP ile övünç duydu. Ayağa kalkması için çaba sarf edenlere hep destek verdi.

TKP ismi üzerinde oynanan oyunlara her zaman karşı durdu.

Mustafa Suphilerin partisi TKP'yi yaşatanlar, Ali Eriş Yoldaşı işçi sınıfının toplumcu kurtuluş mücadelesinde yaşatacaklar.

Anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz.