Yunanistan'a bak, ülkeni gör

07 Mart 2012
Yunanistan'a bak, ülkeni gör

Yunanistan işçilerinin ülkelerinin emperyalist finans baronlarınca işgal edilmesine karşı yürüttükleri saygın mücadele bir yılı aştı. Yunan emekçileri, var gücüyle emperyalistleri kovmaya çalışıyor. Her gün eylem, her gün direniş, her gün işgal. Satılmış bir parlamento çoğunluğuna, sosyal demokratlardan en sağcı milletvekillerine kadar bir araya gelmiş bir koalisyona karşı yılmadan mücadele ediyor.

Son olarak, İMF, AB ve Avrupa Merkez Bankası'nın oluşturduğu “mali işgal kuvvetleri”, Yunanistan'ın krizden çıkması için bir kemer sıkma programı dayattı. Patronlara dokunmayan, sermayedarların pamuk ellerini ceplerine sokmayan, buna karşın işçi sınıfının ve emekçi halkın inim inim inlemesine yol açacak bir program kabul edildi. Bu programa onlar “istikrar programı” diyor, Yunan halkı ise “yıkım programı” olarak adlandırıyor.

Bu programa göre toplu sözleşme sistemi kaldırılacak. Toplu iş sözleşmesi değil, bireysel iş sözleşmeleri geçerli olacak.
Asgari ücret uygulanmayacak, pazarlığa bağlı olacak.
İşten çıkartmalar kolaylaştırılacak.
Esnek ve güvencesiz çalışma dayatılacak.
Özelleştirmeler hız kazanacak, kamu işletmeleri ortadan kaldırılacak.

Bu sistemli saldırıya karşı Yunanistan emekçilerinin yanı sıra, yeni yeni oluşmaya başlayan bölgesel sendikal birlikler de çok uzun yıllar sonra ilk kez ortak bir tavır geliştirdiler.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kıbrıs (hem Kuzey hem Güney), Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan gibi büyük bir çoğunluğu Balkan ülkelerindeki enerji sendikalarının oluşturduğu bir ağ olan RETUNSEE, 7 Mart 2012'yi Yunanistan İşçileriyle Dayanışma ve Ortak Eylem Günü olarak belirlemişti.

Yunanistan enerji işçileri, yürüttükleri mücadelelerini dünyaya kısa bir çağrı ile açıkladılar. Açıklamaları, bugün sendikal yasaları, kıdem tazminatını koruma kaygısı içine girmiş dünya ve ülkemiz işçilerini de yakından ilgilendiriyor:

“Önceki kuşaklar bizlere mücadeleyle elde edilmiş kazanımlar bıraktı. O kazanımları savunmalıyız, bunu emeklilerimize borçluyuz.

Mücadelemizle bu kazanımları genişlettik. Bunları savunmalıyız, bunu kendimize borçluyuz.

Bu drahomayı gelecek kuşaklara teslim etmeliyiz. Bunu genç işçi arkadaşlarımıza, çocuklarımıza borçluyuz.”

Türkiye'den Petrol-İş sendikasının üye olduğu bu enerji işçileri ağının çağrısına, Petrol-İş sendikası örgütlü olduğu işyerlerinde aşağıdaki metni okuyarak ve kendi üyeleri arasında uluslararası dayanışma duyarlılığını arttırmaya çalışarak katıldı.

Yunanistan işçi sınıfının mücadelesi elbette Türkiye işçi sınıfının da mücadelesidir.

PETROL-İŞ SENDİKASININ DAĞITTIĞI METİN

Petrol-İş üyeleri Yunanistan işçilerinin haklı mücadelesini destekliyor

Köhnemiş serbest piyasa ideolojisinin ve onun politikalarının yarattığı küresel ekonomik kriz ABD'den Avrupa'ya sıçradı. Avrupa'da krizin merkezine çekilen ilk ülke ise Yunanistan oldu. Sırada Avrupa'nın öbür “Güney ülkeleri” var.

İMF, AB ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan troyka krizden çıkış reçetesi olarak Yunanistan hükümetinin alacağı kredi paketleri karşılığında bir kemer sıkma programı dayattı. Bu programla fatura krizden hiçbir şekilde sorumlu olmayan Yunanistan işçi sınıfının ve emekçi halkının omuzlarına yıkılıyor.

Son iki yılda ücretler ve emekli maaşları yüzde 10 ila yüzde 50 arasında düşürüldü. Buna karşılık, işsizlik yüzde 18,5'e, yoksulluk oranı yüzde 26'ya fırladı.

Toplu sözleşme sistemi, işkolu sözleşmeleri başta olmak üzere kaldırılıyor. Asgari ücret yürürlükten kaldırılıyor. Buna karşılık bireysel iş sözleşmeleri dayatılıyor.

Bireysel ve toplu işten çıkarmalar kolaylaştırılıyor.

Esnek ve güvencesiz çalışma teşvik ediliyor.

Kamu sektörü özelleştirmelerle daraltılıyor, dağıtılıyor.

Yunanistan işçi sınıfı sendikalarının saflarında emekçi halkın öbür kesimleriyle birlikte bu kemer sıkma politikalarına karşı genel grevlerle, yığın eylemleriyle ve her türlü meşru yöntemle direniyor. Bu sistemli saldırıya geçit vermeyeceğiz diyor.

Sendikamız Petrol-İş'in de üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Bölge Ağı RETUNSEE 11 Şubat 2012 günü Yunanistan'ın Kavala kentinde yapılan 4. Genel Kurulunda oybirliğiyle aldığı kararla, 7 Mart 2012'yi Yunanistan İşçileriyle Dayanışma ve Ortak Eylem Günü olarak belirledi.

RETUNSEE 13 ülkeden 23 enerji sendikasının yaklaşık 200 bin üyesini çatısı altında topluyor. Bölge ağı şu ülkeleri kapsıyor: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Makedonya, Yunanistan, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Slovenya, Türkiye.

Yunanistan'daki enerji işçileri mücadelelerini bütün dünyaya şöyle açıklıyorlar:

“Önceki kuşaklar bizlere mücadeleyle elde edilmiş kazanımlar bıraktı. O kazanımları savunmalıyız, bunu emeklilerimize borçluyuz.

Mücadelemizle bu kazanımları genişlettik. Bunları savunmalıyız, bunu kendimize borçluyuz.

Bu drahomayı (çeyizi) gelecek kuşaklara teslim etmeliyiz. Bunu genç işçi arkadaşlarımıza, çocuklarımıza borçluyuz.”

Petrol-İş Sendikası olarak bizler Yunanistan'daki işçi kardeşlerimizle dayanışmamızı dile getiriyor, onları bu meşru ve onurlu mücadelede desteklediğimizi belirtiyoruz. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir.