TKP 1920 Parti Meclisi toplandı

24 Ekim 2012
    TKP 1920 Parti Meclisi toplandı

TKP 1920 Parti Meclisi'nin olağan toplantısı 21 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'da yapıldı. Farklı bölgelerden gelen parti meclisi üyelerinin katıldığı toplantıda, ülkede ve dünyada güncel siyasal gelişmeler, önümüzdeki dönem örgütlenme çalışmaları ile mali ve siyasi konular görüşüldü.

Parti Meclisi yaptığı değerlendirmede AKP iktidarının içte ve dışta savaş politikalarına hız verdiğini, ülkede baskı ve sömürü uygulamalarını arttırdığını belirledi. ABD'nin bölgedeki taşeronluğu rolünü üstlenen AKP iktidarının Suriye'deki gerici-faşist silahlı çetelere maddi ve manevi destek vererek Türkiye'yi içinden çıkılmaz bir bataklığa sürüklediğini; bunun karşısında işçi sınıfının, tüm emekçilerin, ilericilerin ve barışseverlerin daha kararlı bir karşı koyuşu örgütlemesinin zorunlu olduğunu saptadı.

Kürt halkının en basit demokratik istemlerinin bile yeni tutuklamalar ve baskılarla sindirilmeye çalışıldığı, Kürtlerin demokratik siyaset alanından tecrit edilmeye çalışıldığı bu dönemde, halkların kardeşliği ve dayanışmasının önemine değinildi. Kritik bir dönemece giren açlık grevlerinin yeni bir felakete dönüşmemesi için ilerici kamuoyunun bir an önce harekete geçmesinin önemi vurgulandı. Kürt sorununda eşitlik ve özgürlüğe dayalı barışçı çözüm, bölgemizde sömürgeci işgal ve saldırılara geçit verilmemesi, halklarımızın emperyalizmden kurtulması mücadelesi açısından da kilit bir rol taşıyor.

Parti Meclisi, Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Kanunu'nun Meclis'ten yangından mal kaçırırcasına geçirilmesiyle işçi sendikalarının ve milyonlarca emekçinin haklı taleplerinin gözardı edilmesini, bir kez daha sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yasa oluşturulmasını protesto etti. AKP'nin kendisine muhalif bütün kesimlere; işçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri başta olmak üzere, ezilen halklara, laik güçlere, Alevilere, diğer kültür ve inanç topluluklarına karşı hukuksuz saldırılarını devam ettirdiğini vurguladı. Bu koşullar altında sermayenin yağmasına, AKP'nin içte ve dışta savaş politikasına karşı bağımsızlık, demokrasi ve laiklikten yana bütün güçlerin ortak mücadelesini örmenin zorunluluğuna işaret etti.

Çeşitli örgütsel meselelerin de ele alındığı toplantıda, yeni örgütlenme alanlarında çalışmaların hızlandırılması ve işçi sınıfı mücadelesinin önümüzdeki dönem yaşaması muhtemel sorunlar karşısında emekçi kitleler içinde nitel ve nicel anlamda parti etkinliğinin arttırılmasına dönük düzenlemeler ele alındı. Parti yayınlarının önümüzdeki dönemde çeşitlendirilmesi ve daha fazla emekçiye ulaşması için çalışılması kararlaştırıldı.