TKP 1920 Genel Merkezi'nden ilanen duyuru

25 Aralık 2013
TKP 1920 Genel Merkezi'nden ilanen duyuru

Partimiz TKP 1920'nin tüzük gereği iki yılda bir yapılması gereken olağan genel kurulunun, gerçekleştirilmesi planlanmış olup bu amaçla 1. Olağan Genel Merkez Genel Kurulu'nun 1 Şubat 2014 Cumartesi saat 12.00'de (ilk toplantı), parti genel merkez adresinde (Selanik 1 Cd. Limoncuoğlu İşhanı No:23 Kat 5 D17 Kızılay /Ankara); şayet yeterli çoğunluk sağlanamazsa 2 Şubat 2014 Pazar günü aynı yer ve saatte nisapsız olarak toplanılmasına karar verilmiştir. Tüm üyelere duyurulur.

 

Buna göre tüzük gereği gündem şu şekilde belirlenmiştir:

1- Yoklama ve açılış

2- Kongre divanının seçimi

3- Saygı duruşu

4- Gündemin okunması

5- Genel Başkan’ın konuşması

6- Faaliyet raporunun okunması

7- Gelir gider ve kesin hesap raporunun okunması

8-Okunan raporların;
a) Müzakeresi
b) Ayrı ayrı oylanması

9-Gelecek dönem tahmini bütçenin
a)Okunması
b)Müzakeresi
c)Oylanması

10-Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararlarının ibrasının oylanmas

11-Tüzük ve Program Değişikliği önerilerinin okunması, müzakeresi ve oylanması

12-Seçimler
a) Genel Başkan seçimi
b) Diğer organların seçimi

13- Dilek ve Temenniler

14- Kapanış