Emperyalist fermanlara baş eğmeyiz

02 Ağustos 2018

Amerikan yönetimi Türkiye’ye yönelik sistemli saldırganlığını sürdürüyor.
 
Bu kez “Rahip Brunson’a yönelik insan hakları ihlali” bahanesini kullanan ABD, adalet ve içişleri bakanları hakkında yaptırım kararı aldığını açıkladı.
 
Amerikan yönetiminin sızdırdığı haberlere göre, Türkiye hizaya girmezse yaptırımlar adım adım genişletilecek ve derinleştirilecekmiş!
 
Hadi oradan
Yeryüzünün her karışında insan haklarının en büyük ihlalcisi olan, her yere gericilik ihraç eden, işkencecileri darbecileri teröristleri eğiten Amerika’nın insan haklarından söz etmesi gülünçtür. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Emperyalistlerin zorbalığına değil, kendi mücadelemize ve halkların dayanışmasına güveniriz.
 
Kendi hak mücadelemizi kendimiz veririz, halkın demokratik hak mücadelesinin en büyük düşmanı olan ABD’den medet ummanın intihar demek olduğunu iyi biliriz.
 
Zorbalığa geçit yok
Emperyalist işgale karşı ulusal kurtuluş savaşıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Amerikan yönetiminin karşısında susta durmayı asla kabul etmeyecektir. Türkiyenin işçileri, şehir ve köy emekçileri, ilerici yurtsever aydınları, bütün ulusal demokratik güçleri emperyalist zorbalığa derhâl karşılık verilmesini istiyor.
Ferman sömürgeci-emperyalist ABD’nin ise, bağımsızlığını ve ulusal onurunu korumak Türkiye halkınındır.
 
Ulusal politikaya geçiş
Erdoğan yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bütün devlet kurumları; Türkiye halkının iradesine uygun davranmalıdır. Türkiye’yi Amerikan askerî, siyasî ve ekonomik sistemi dışına çıkarmak için gerekli adımlar derhâl atılmalıdır.
 
Amerikan savaş sisteminin kilit taşları olan İncirlik hava üssüne ve Kürecik füze kalkanına hemen elkonulmalıdır. Türkiye NATO’dan çıkmalı, başta Suriye, İran ve Rusya olmak üzere komşularıyla dayanışma içine girmeli, bağımsız ve bağlantısız dış politikaya kesin dönüş yapmalıdır.
 
Amerika’nın ekonomik ve finansal ambargosuna karşı dış borç ödemeleri durdurulmalı, dolarla ekonomik işlemler yasaklanmalı, sermaye ve borsa hareketleri denetim altına alınmalıdır.
 
Vurgunculuğa son verilmeli, tarım ve sanayi üretimini esas alan bağımsız, planlı ve toplumcu ekonomiye geçiş başlatılmalıdır.
 
Amerikan silah ambargosuna karşı her türlü önlem alınmalı, olası abluka ve saldırılara karşı ulusal seferberlik ilan edilmelidir.
 
Türkiye halkını emperyalizme ve uşaklarına karşı birleştirecek ulusal politikalara ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bütün partiler, sendikalar, dernekler, meslek kuruluşları, kurumlar vatan cumhuriyet emek doğrultusunda birleşmelidir.
 
İnanıyoruz ki, Türkiye halkı, gericiliğin, vurgunculuğun, terörün ve darbelerin kaynağı olan Amerikan emperyalizmine 1946’dan beri içinde debelendiğimiz Amerikan çağının sona erdiğini somut uygulamalarla gösterecektir.