Bursalı emekçiler panelde buluştu

10 Aralık 2012
Bursalı emekçiler panelde buluştu

Partimiz Bursa Ördekli Kültür Merkezi'nde 9 Aralık 2012 Pazar günü, Bursalı emekçilere yönelik bir panel gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Mehmet Hıdıroğlu'nun yaptığı panelde, sendikacı Nail Kalkandelen ile parti sözcüsü Murat Nergiz konuşmacı olarak yer aldı. Saat 13.00'de saygı duruşuyla başlayan panelde konuşulanlar Türkiye işçi sınıfının dünü ve bugününden; Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan gelişmelere kadar geniş bir yelpazeye yayıldı.

70'li yıllardan başlayarak sendikal mücadelede yönetici, temsilci, eğitimci gibi pek çok farklı görevlerde bulunmuş olan ve hâalen Bosch işçilerinin örgütlenme çalışmalarında aktif yer alan Kalkandelen konuşmasında sendikal mücadelenin geldiği noktaya ve bugün sendikal örgütlenmede yaşanan tıkanıklığın nasıl aşılabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bursa özelinde emekçilerin yaşadığı sorunlara ve ildeki sendikal pratiklere ilişkin güncel örneklere de değinen Kalkandelen, konuşmasının sonunda Kemal Türklerlerin ve Rıza Kuasların sendikal bakışlarının yeniden hâkim kılınması gerektiğini ve bu konuda komünistlere özel bir görev düştüğünü belirtti.

İkinci konuşmacı olan Nergiz ise konuşmasında Tunus ve Mısırla başlayan süreçte Ortadoğu'da yaşanan halk hareketlerini değerlendirdi. Tunus ve Mısır ile Libya ve Suriye'de yaşanan olayların farkları ve bunların nedenlerine de değinen Nergiz; kapitalizmin 21. yüzyılın hemen başında içine düştüğü krizden çıkmakta zorlandığını; bunun sonucu olarak bir yandan yoksullaşan emekçi kitleleri pasifize etmeye çalışırken diğer yandan da kendi çıkarlarına aykırı gördüğü bütün kesimlere yönelik küresel bir sindirme harekatına giriştiğini belirtti. Günümüzde emek ve sermaye arasındaki çelişkinin silikleşmek bir yana giderek daha da derinleştiğini söyleyen Nergiz, yaşanan süreçte emek güçlerinin geçmişin hatalarından dersler çıkartarak tüm toplumsal muhalefeti yeniden örgütlemesinin önemine de vurgu yaptı.

Bursa Emekli-Sen Başkanı Günay Onayman'ın da kısa bir değerlendirme yaptığı panelde Bursa'da 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda sendikal çalışmalarda bulunmuş ve bugünkü Reno ve Bosch örgütlenmelerinde yer almış farklı kuşaklardan emekçiler de vardı. Etkinliğin soru ve cevap bölümü salondakilerin deneyim aktarımları ile daha da zenginleşti. Yaklaşık üç saat süren etkinlik saat 16.00'da, pazartesi (bugün) günü Bursalı sağlık emekçilerinin gerçekleştireceği eyleme destek mesajıyla noktalandı.

tkp 1920 bursa panel