Bilen yoldaş 110 yaşında

17 Ekim 2012
Bilen yoldaş 110 yaşında

Türkiye Komünist Partisi'nin “atılım dönemi”nin unutulmaz genel sekreteri İsmail Bilen yoldaş 110 yaşında, kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadelemize yol göstermeye devam ediyor.

18 Ekim 1902'de Rize'de doğan Bilen yoldaş lise öğreniminden sonra İstanbul Haliç Tersanesi'nde makinist olarak çalışmaya başladı. 1917 Sovyet Devrimi'nin düşüncelerinden etkilendi. Sömürgeci işgal altındaki İstanbul, Anadolu ve Trakya'nın kurtarılması; işçi ve emekçilerin sömürü ve yoksulluktan kurtulup kendi kaderlerinin efendisi olduğu yeni bir dünyanın kurulması için çalışmak gerektiğine inanan ateşli bir yurtsever ve sosyalist oldu.

Bilen yoldaş, 1922 yılının Mart ayında TKP'nin Haliç komitesi tarafından parti üyeliğine alındı. 18 Kasım 1983'te sona eren yaşamı boyunca Marksizm-Leninizm'in, komünizm davasının, Türkiye ve dünya devriminin sağlam bir savunucusu oldu.

Yılmayan örgütçü

Bilen yoldaş hep örgütlü yaşamı seçti, TKP'nin her düzeyinde aynı coşkuyla çalıştı. Partinin verdiği her görevi, küçük büyük demeden yaratıcı bir anlayışla yerine getirdi. İşkence, hapishane, sürgün devrime bağlılığını, sabırlı ve kesintisiz mücadele azmini azaltmadı. 1932'de yapılan TKP 4. Kongresi'nde hapiste yatmaktayken gıyabında merkez komite üyesi olarak seçildi. Uluslararası komünist harekette parti adıyla, “Marat” olarak tanındı.

Burjuvazinin tek parti diktatörlüğüne, faşizme, tek parti diktatörlüğünün yerini alan Amerikancı Demokrat Parti diktatörlüğüne karşı yılmadan mücadele eden Bilen yoldaş, TKP'nin ağır darbe aldığı 1951 tutuklamalarından sonra partinin yavaş yavaş kendini toplamasında kilit bir rol oynadı.

Toparlanma süreci

1958'de “Bizim Radyo”nun kurulması; 1962'de Zeki Baştımar'ın sekreterliğinde TKP Merkez Komitesi Dış Bürosu'nun seçilmesi; 1963'te Yurdun Sesi, 1964'te Yeni Çağ dergilerinin çıkarılması; Batı Almanya'da Türkiye'den gelen göçmen işçiler arasında örgütlenme çalışmalarının başlatılması; 12 Mart 1971 faşist darbesinin ve TKP'nin desteklediği legal Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılmasının ardından partinin ülke içinde doğrudan doğruya örgütlenmeye geçmesi; 1972'de TKP'nin Sesi radyosunu kurulması; 24 Mayıs 1973'te atılım kararının alınması gibi bütün dönemeçlerde Bilen yoldaş vardı.

Devrimci yükselişin öznesi

Bilen yoldaşın genel sekreterliğe getirilmesinin ardından Atılım yayına başladı, yeni tüzük ve program hazırlandı, TKP büyük canlanma yaşadı.

Devrim ve sosyalizm düşüncelerinin ülkenin en ücra noktalarına kadar yayıldığı 1970'lerin ikinci yarısı Türkiye işçi sınıfı tarihinin en görkemli dönemi oldu. Bilen yoldaşın sekreterliğindeki TKP, devrimci yükseliş döneminin öncü partisiydi.

Belirleyici katkılar

Ülke çapında örgütlenmeyi başaran TKP, DİSK ve Türk-İş içinde devrimci sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışını savunan güçlü bir odak yarattı. Kapitalist sınıfa karşı güçlü grevlerin örgütlenmesinde; 1 Mayıs'ların, 8 Mart'ların kitlesel olarak alanlarda kutlanmasında ve siyasal-sosyal kültürümüze yerleştirilmesinde; emperyalizme karşı bağımsızlık ruhunun canlandırılmasında; NATO'ya, militarizme karşı mücadelede; faşist teröre karşı direnişte; işçi sınıfının yolunda yürüyen gençlik hareketinin örgütlenmesinde; proletarya enternasyonalizminin benimsetilmesinde, ulusal ve sosyal kurtuluş hareketleriyle, sosyalist sistemle dayanışma bilincinin yerleştirilmesinde; ulusların kendi kaderini belirleme hakkının savunulmasında; Kürt halkının, Alevi toplumunun, Arap, Laz, Ermeni, Rum, Yahudi, Çerkez, Boşnak, bütün ezilen halkların özgürlük ve eşitlik davasının desteklenmesinde; kadınların kurtuluşu hareketinin, barış hareketinin, işçi sınıfıyla kader birliği yapan aydın hareketinin örgütlenmesinde TKP belirleyici oldu.

Kurucu önder

Bilen yoldaş burjuvazinin vahşi saldırısı ve burjuvaziye teslim olmayı savunan likidatörlerin ihanetiyle yok olmanın eşiğine gelmiş parti örgütünü dişiyle tırnağıyla yeniden ayağa kaldıran bir kurucu-önder olarak tarihe geçti. Devrim yolundan dönmeyişi ve örgütsüzlüğe asla tahammül etmeyişi yüzünden egemen sınıfın, uşak ruhlu oportünistlerin, ikbal peşinde koşan döneklerin sayısız iftirasına ve hakaretine uğradı. Buna karşılık, örgütün, kolektif çalışmanın vazgeçilmez önemini bilen kadroların, devrimcilerin sevgisini ve saygısını kazandı.

Bilen'in yolunda

12 Eylül faşizminin ülkede yarattığı tahribat ile sosyalist sistemi ortadan kaldıran neoliberal karşıdevrimler döneminin bütün dünya komünist ve devrimci hareketinde yarattığı daha da ağır yıkım ortamında iğneyle kuyu kazarak ideolojik, politik ve örgütsel birliği sağlayan komünist kadroların ortak eseri olan TKP 1920, Bilen yoldaşın anısı önünde saygıyla eğiliyor. Bilen yoldaş 110 yaşında yine aramızda. TKP 1920, Bilen yoldaşı, işçi sınıfının, emekçilerin, ezilen halkların devrimci mücadelesini tek bir cephede toplayarak devrimi zafere ulaştırma iradesi ve azmiyle anıyor.