AKP savaş tezkeresine doymuyor

11 Ekim 2012
AKP savaş tezkeresine doymuyor

AKP tam bir savaş hükümeti olduğunu artık görmeyen gözlere de gösteriyor. Suriye'ye karşı savaş tezkeresinin daha mürekkebi kurumadan, Kürt ulusal hareketine karşı savaş tezkeresi bu akşam (11 Ekim 2012 Perşembe) Meclis'te oylanarak bir yıl daha uzatıldı.

AKP hükümetinin Meclis'e sunduğu tezkere, “Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak'ın kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için 17 Ekim 2007'de hükümete verilen yetkinin 17 Ekim 2012 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılmasını” öngörüyor.

Tezkere AKP'nin yanı sıra MHP ve CHP'nin de oylarıyla kabul edildi. BDP tezkereye karşı oy kullandı.

AKP emperyalizmin taşeronluğunu yapan Nakşibendi ve Nurcu kapitalistlerin partisi olarak içte ve dışta savaş politikası izliyor. Kapitalist sömürü ve yağma politikasını içte ve dışta şovenizm ve militarizmle birleştiriyor. MHP'yi gün geçtikçe uydulaştıran AKP, Kürt ulusal hareketine karşı savaş tezkeresinde CHP'yi de dümen suyuna almayı başarıyor.

Suriye'ye karşı savaş tezkeresine hayır diyen CHP'nin Kürt tezkeresine evet oyu vermesi, ülkemizde emperyalist-şovenist savaş politikalarına karşı birleşik mücadeleyi baltalıyor, emekçi kitlelerin kafasını karıştırıyor. Oysa iç politika ile dış politika birbirinden ayrılmaz. AKP'nin içte ve dışta savaş politikası bir bütündür. Onun dışta savaş politikasına karşı çıkarken içte savaş politikasını desteklemek, AKP despotizminin ömrünü uzatıyor, sömürülen ve ezilen halklarımızı güçsüzleştiriyor, barış mücadelesini zayıflatıyor.

Kürt sorunu savaşla çözülmez, barışla çözülür. Barışın anahtarı ise Kürt halkının temel haklarını tanımaktır. Kürt halkının temel haklarını tanımak, Türkiye halklarının birliğini sağlar ve emperyalizmin böl-yönet, böl-yok et oyunlarını etkisiz duruma getirir. Ülke ve bölge halklarını birbirine kırdırma politikasında ısrar edenler, uluslararası dolar milyarderleri şebekesinin ekmeğine yağ sürüyorlar.