16 Mart 1978 katliamının 45. yılı

16 Mart 2023

16 Mart 1978’de 7 devrimci üniversite öğrencisi İstanbul Üniversitesinin Beyazıt Kampüsü önünde faşist katillerin düzenlediği bombalı saldırıda öldürüldü. Saldırıda öldürülen Ahmet Turan Ören, Baki Ekiz, Murat Kurt İGD üyesi; Cemil Sönmez, Abdullah Şimşek, Hamit Akıl TİP üyesi; Hatice Özen Dev-Genç üyesiydi.

16 Mart 1978 katliamı, 12 Eylül 1980 darbesini hazırlamaya yönelik yaygın kontrgerilla eylemlerinin bir parçasıydı. Amerikan emperyalizmi ve yerli işbirlikçileri orduyu darbeciler eliyle işçi sınıfının, şehir ve köy emekçilerinin, bütün yurtseverlerin üzerine sürme hedefine bu uğursuz saldırılar yoluyla ulaştılar.

Türkiye işçi sınıfı katliamın hemen ardından 20 Mart 1978’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’in öncülüğünde “Faşizme Karşı İhtar Eylemi” adıyla genel grev düzenleyerek gençliğe sahip çıktı. Ne yazık ki, siyasal ve toplumsal muhalefetin bu ve benzeri eylemleri, katliamdan iki buçuk yıl sonra yapılan darbeyi önlemeye yetmedi. 12 Eylül darbesiyle dayatılan karşıdevrimci süreçle ülkemiz günden güne geriye gitti ve sonunda kendimizi emperyalizmin kuşatmasında, Ortaçağ özlemcisi istibdadın boyunduruğunda, bir avuç dolar milyarderinin kölesi olarak ekonomik krizin ve toplumsal afete dönüşen depremin yıkıntıları arasında bulduk.

Fakat bu böyle gitmeyecek. Türkiye halkı en zor koşullarda bile sürdürdüğü vatan cumhuriyet emek mücadelesiyle bu durumu tersine çevirecek gücü topluyor. 16 Mart 1978 şehitlerinin anısı önünde saygıyla eğilirken istibdada son verme, ulusal ve toplumsal kurtuluşa kavuşma irademizi bir kez daha haykırıyoruz.