15’leri anıyoruz

29 Ocak 2022
15’leri anıyoruz

Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve yoldaşlarını, 28-29 Ocak 1921’de katledilişlerinin 101. yılında anıyoruz.

Ulusal kurtuluş savaşına katılmak üzere Türkiye’ye gelen önderlerimizin burjuvazinin kanlı pususunda katledilmesi, Türkiye halkı ve bütün ulusal demokratik güçler için sonuçları ta günümüze kadar uzanan büyük bir trajedi oldu.

Türkiye’nin Amerikan emperyalizminin ve uzantılarının boyunduruğu altına girmesiyle vatanın bağımsızlığının kabaca çiğnenmesinde, cumhuriyete düşman feodal ortaçağ kalıntılarının hortlatılmasıyla siyasal toplumsal hayatın zehirlenmesinde, işbirlikçi-komprador oligarşinin vurgunculuğuyla işçilerin ve çiftçilerin yoksulluğa itilip işsizliğin ve pahalılığın afet boyutlarına ulaşmasında, gençliğin geleceksizleştirilmesinde, çocukların örselenmesinde, kadınların ikinci sınıf yurttaş kalmaya zorlanmasında, esnafın çökertilmesinde, emeklilerin açlığa mahkûm edilmesinde, bağımsız tarım ve sanayinin yıkıma sürüklenmesinde bu trajedinin büyük payı var.

Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve yoldaşlarını NATO’ya ve İMF’ye bağımlılığı kırmak, dolar milyarderlerinin vicdansız egemenliğine son vermek, gerici ve bölücü terör çetelerini bitirmek, istibdada ve teslimiyete karşı akıl bilim çağdaşlık özgürlük eşitlik kardeşlik bayrağını yükseltmek için vatan cumhuriyet emek mücadelesini adım adım örerek yaşatacağız.