Kızıldere’nin 51. yılı

30 Mart 2023

12 Mart 1971 darbesinin 30 Mart 1972’de Kızıldere’de katlettiği Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna ve Saffet Alp’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Amerikan emperyalizminin ve NATO’nun işbirlikçi oligarşiyle birlikte tezgâhladığı katliamda öldürülen 10 devrimci, Türkiye halkının vatan cumhuriyet emek mücadelesinde yaşıyor. İşsizliğe, pahalılığa ve vurgunculuğa karşı mücadele eden işçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, Ortaçağ kalıntılarının boyunduruğunu asla kabul etmeyen kadınlar, emperyalist kuşatmayı kırmak isteyen bütün yurtseverler Kızıldere’de öldürülen devrimcilerin davasını sürdürüyor.

Türkiye halkı, Kızıldere’nin 51. yılını, tek kişi istibdadına son verme iradesiyle anıyor. Siyasal partilerin, sendikaların, kooperatiflerin, derneklerin, sosyalistlerin, devrimcilerin ve ilericilerin, bütün ulusal demokratik güçlerin birliği yoluyla tek kişi yönetimine de son vereceğiz, onun temelini oluşturan emperyalist ve kapitalist istibdadı da bitireceğiz.