Haydi 1 Mayıs 2019’a!

01 Mayıs 2019
Haydi 1 Mayıs 2019’a!

Ne Ezilen Ne Ezen, İnsanca Toplumcu Bir Düzen
İşçinin emekçinin bayramı 1 Mayıs’ta sömürüsüz bir dünya özlemimizi haykırmak için yürüyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Yurttaşlarımız işsizlik ve pahalılıktan kırılmasın. Herkese iş, herkese sigorta, parasız sağlık, parasız eğitim hakkımızdır. Kıdem tazminatımızdan vazgeçmeyiz. İşsizlik Fonu işsizlere tahsis edilsin. Emeklilik hakkı gasp edilmesin. Sendika hakkımıza saygı istiyoruz.
 
Bağımsız Türkiye
1 Mayıs’ta emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı yürüyoruz. Biz Türkiye halkıyız, bağımsızlığımızdan ve bütünlüğümüzden asla vazgeçmeyiz. Amerikan emperyalizmine, sömürgeci Avrupa Birliği’ne, siyonist İsrail’e kul köle olmayız. Emperyalizmin vurucu gücü NATO’dan derhâl çıkacağız, Amerikan üslerini hemen kapatacağız. Emperyalizmin uzantısı darbecilere ve terör çetelerine geçit vermeyeceğiz. Bizi bölmek parçalamak isteyenleri durduracağız, kardeş kavgasına müsaade etmeyeceğiz.
 
Yaşasın Cumhuriyet
Tek kişinin keyfine bağlı başkanlık sistemine hayır diyoruz. Laik demokratik cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğiz. Bütün ulusal demokratik güçlerin iradesini yansıtan güçlü Millet Meclisi istiyoruz. Hükümet Meclisten çıkmalı ve Meclise karşı sorumlu olmalıdır. Seçim sonuçlarına saygı istiyoruz.
 
Ulusal Ekonomi
Dış borca bağımlı vurguncu düzene son verelim. Derhâl kamu öncülüğünde planlı ekonomiye geçelim. Rantiyeler değil, üretenler kazansın. Yerli sanayi, yerli tarım olmadan ayakta kalamayız. Çiftçi, esnaf, küçük üretici desteklensin.
 
Onurlu Mutlu Yaşam
Bebelerimiz şiddetle değil, sevgiyle büyüsün. Çocuklarımız güle oynaya yaşasın, akılla bilimle eğitim görsün. Gençlerimize iş garantisi sağlayalım, gururla ekmeklerini kazansınlar. Çağdaş yaşam her kadının hakkıdır. Ayrımcılığa, şiddete, cinayete son verelim. Dil, din, köken, inanç, görüş, tercih farkı olmadan toplumca özgürlük eşitlik kardeşlik içinde yaşayalım.Şehirlerimizi, köylerimizi, kıyılarımızı, derelerimizi, ormanlarımızı, dağlarımızı açgözlü vurguncuların elinden kurtaralım, doğayı koruyalım. Güdümlü mahkemeleri kabul etmiyoruz, bağımsız tarafsız yargı istiyoruz. Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü olmadan onurlu yaşam olmaz.
 
Mazlum Halklarla Dayanışma
Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü emperyalizmin işgaline karşı savaşarak kazandı. Şu anda emperyalizme ve  işbirlikçilerine karşı savaşan bütün mazlum halklarla dostluk istiyoruz. Suriye ve Venezuela ile aynı kaderi paylaşıyoruz. Irak, İran, Lübnan, Filistin, Bolivya, Küba, Kore’yle en yakın dostluk ilişkisi istiyoruz. Amerikan zorbalığına karşı Rusya ve Çin’le dayanışma içinde olalım.
 
Yaşasın 1 Mayıs!
Bağımsız bütün vatan, laik demokratik cumhuriyet, sömürüsüz emek için haydi meydanlara!