TKP’den duyuru ve çağrı

16 Şubat 2012
TKP’den duyuru ve çağrı

ÜLKENİN EN ESKİ PARTİSİ TKP, KÜLLERİNDEN TEKRAR DOĞDU

1920 yılından bugüne dek kesintisiz bir şekilde emekçilerin kurtuluşu için mücadeleye devam eden Türkiye Komünist Partisi (TKP), resmi kurumların bütün engellemelerine ve SİP yönetiminin AKP ile yaptığı açık işbirliğine rağmen, küllerinden tekrar doğmuş ve inşa sürecine girmiştir.

Bir yandan 1920’li yılların enternasyonalist yurtsever devrimcilerinin dinamizmini yansıtan, diğer yandan da 21. yüzyılın muazzam sorunlarına karşı en sağlam kılavuz olan Program ve Tüzük de bütün katılımcıların ortak iradesiyle kabul edilmiştir.

Türkiye işçi sınıfının ve ezilen halkımızın Partisi TKP, önüne yeni görevler koymuş ve bunları başta TKP’liler olmak üzere emekçi halkımız ile paylaşmayı kararlaştırmıştır:

- TKP’nin yasal kuruluşu tamamlanmış ve genel merkezi Ankara’da faaliyete geçmiştir.

- TKP, bugüne dek yurtiçinde ve yurtdışında ulaşılamamış eski partili bütün dost, taraftar ve yoldaşlarının da hızla Parti saflarına katılması için çağrı yapmaktadır.

- TKP, hissettikleri siyasi boşluk nedeniyle şimdiye kadar SİP içinde veya diğer partilerde siyaset yapan eski parti dostlarını tekrar TKP çatısı altına davet etmektedir.

- TKP, ayrıca, bugüne dek ortak çalışmalara katılmayıp ayrı duran, TKP’nin yasal mücadelesini hedefleyen ve faaliyetlerini birey, dernek, grup veya kollektif olarak sürdüren tüm yoldaşları tekrar çalışmalarına katılmaya davet etmektedir.

- TKP, bütün işçileri, emekçileri, kadınları, sanatçıları, öğrencileri ve gençleri Partiye omuz vermeye, 1920’den günümüze uzanan komünist geleneğin güçlenmesine katkı sunmaya davet etmektedir.

- En kısa zamanda bütün illerde, ilçelerde ve beldelerde örgütlenme görevimiz bizi beklemektedir. TKP, programında “halkın yaşadığı her yerin doğal örgütlenme sahası” olduğunu belirtmektedir. TKP, Partiye, bina, araç, teçhizat, para yardımlarında bulunmak isteyen bütün dostlarımızı, bir an önce harekete geçmeye davet etmektedir.

- TKP hukukçu dostlarımızı karşılaşabileceğimiz yeni yasal sorunlara karşı uyanık olmaya ve bu sorunları bertaraf etmek için Partiye destek olmaya çağırmaktadır.

- TKP, sendikacı dostlarımızı Partinin işçi sınıfı ile buluşmasına katkı koymaya davet etmektedir.

- TKP, yurtdışındaki dostlarını dünya komünistleri ile Partiyi buluşturmak ve ülkedeki komünist hareketin gerçeklerini anlatmak için bir an önce harekete geçmeye davet etmektedir.

 

EN KISA ZAMANDA TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ÖRGÜTLENMESİNİ TAMAMLAMIŞ, SOSYALİZMİ KURMAK İÇİN ATILIM YAPMIŞ BİR PARTİ İÇİN, İLERİ.

 

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ