Süleyman Üstün'ü andık

20 Mayıs 2023

2007 yılında yitirdiğimiz işçi sınıfının hocası Süleyman Üstün'ü 16. ölüm yıldönümünde 19 Mayıs 2023 Cuma günü Zincirlikuyu’daki mezarı başında andık.

Dostları, öğrencileri ve mücadele arkadaşlarının katıldığı anma, saygı duruşuyla başladı. Anmada Toplumcu Kurtuluş Partisi adına parti sözcüleri Şener Ataş ve Onur Balcı, İstanbul İl Yönetimi adına İstanbul İl Başkanı Yusuf Türkoğlu, Sosyalist Cumhuriyet Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Önder Kırmızıtaş ve ilerici Gençlik Derneği adına Mehmet Can Yılmaz söz aldı.

Yapılan konuşmalarda Süleyman Üstün'ün yaşamı boyunca toplumun farklı kesimlerinden birçok insana dokunduğundan, anlattığı öykülerle mücadelenin hiçbir zaman bırakılmaması gerektiğinin vurguladığı dile getirildi. Kurtuluş savaşının kıvılcımının yakıldığı güne denk gelen 19 Mayıs'ın önemine değinilen konuşmalarda toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir cephe politikası ile bu despotik gerici yönetimin yıkılabileceğinin dolayısıyla ulusal demokratik güçlerin bir araya gelmesinin toplumsal muhalefet için olmazsa olmaz bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Konuşmaların ardından anma parti marşının okunması ile son buldu.

 

Süleyman Üstün kimdir?
1927’de Tekirdağ’da bir çiftçi ailesinde doğan Süleyman Üstün Kepirtepe Köy Enstitüsü’nü bitirdikten sonra köy öğretmeni olarak göreve başladı. 1960’ların devrimci öğretmen hareketine yön veren Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS’ün kurucularından oldu. Emperyalizme ve gericiliğe karşı bağımsızlık, laiklik, demokrasi mücadelesi içinde sosyalizmi benimsedi. Öğretmen hareketinden işçi hareketine geçiş yaptı. 1960’ların ve 1970’lerin devrimci yükseliş dönemlerinde DİSK saflarında sayısız işçiyi eğitti. 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi’nin örgütçüleri arasında yer aldı. 1960’ların işçi ve halk hareketini boğmak için emperyalizmin ve işbirlikçi büyük burjuvazinin tezgâhladığı 12 Mart 1971 askerî darbesine karşı ülke içinde, 1970’lerin görkemli devrimci dalgasını boğmak için yine aynı çevrelerin düzenlediği 12 Eylül 1980 askerî darbesine karşı sürgünde mücadelesini sürdürdü. 19 Mayıs 1991’de Türkiye’ye geri döndü. Birleşik Metal-İş, Harb-İş ve Petrol-İş’te sendikal eğitimci olarak çalıştı. Büyük işçi önderi Kemal Türkler’in, işçilerin eğitimi alanındaki yaratıcı ve  özverili çalışmaları nedeniyle “işçi sınıfının Süleyman’ı” adını taktığı Süleyman Üstün, ülkemizin en parlak sendikal eğitimcilerinden biriydi.

İşçi eğitimciliğinin yanı sıra öğretmen boykotlarının, işçi grevlerinin örgütleyicisi, 1 Mayıs’ların, büyük mitinglerin unutulmaz ajitatörü olan Süleyman Üstün, Mustafa Suphi’lerin, İsmail Bilen’lerin örgütü TKP’nin devrimci sıra neferiydi. Kadın hareketinin, gençlik hareketinin, köylü-kooperatif hareketinin, kamu emekçisi hareketinin yakın dostuydu.