Kemal Türkler’i kavgamızda yaşatacağız!

23 Temmuz 2018
Kemal Türkler’i kavgamızda yaşatacağız!

DİSK'in kurucu genel başkanı, Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin önemli isimlerinden Kemal Türkler'i katledilişinin 38. yılında dün (22 Temmuz 2018) mezarı başında yapılan etkinlikle andık.

Toplumcu Kurtuluş Partisi, sınıf ve kitle sendikacılığının en önde gelen isimlerinden olan Kemal Türkler’i anmak üzere her sene olduğu gibi bu sene de Topkapı mezarlığında saat 11.00’de bir araya geldi. Anmaya ailesi, DİSK yöneticileri, DİSK'e bağlı sendikaların yöneticileri, yoldaşları, işçi sınıfı ve dostları ile gençler katıldı.

Şanlı 15-16 Haziran Direnişi ile sayısız grev ve direnişe öncülük eden, işçi sınıfımızın önemli başarılarına ve kazanımlarına adını yazdıran Kemal Türkler için düzenlenen anmada önce DİSK Genel sekreteri Cafer Konca açılış ve gelenleri selamlayan konuşma yaptı. Ardından başta Kemal Türkler olmak üzere hayatını emek mücadelesinde yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun sonrasında Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan söz aldı. Nilgün Soydan'ın ardından Birleşik Metal İş sendikası genel başkanı Adnan Serdaroğlu söz aldı. Adnan Serdaroğlu konuşmasında "Kemal Türkler'in başkanlığını yaptığı bir sendika olarak ona yakışır bir şekilde mücadele ediyoruz, edeceğiz" dedi. Direniş ve grevlerine karşı, bakanlar kurulunu tazminata mahkûm ettiklerini belirtti. Ayrıca sendikaların denetlenmesinin kararname ile cumhurbaşkanlığına bağlandığını, bunun hukuksuz olduğunu, buna sendikalarının izin vermeyeceğini belirten konuşma yaptı. Serdaroğlu'nun ardından DİSK Genel başkanı Arzu Çerkezoğlu söz aldı. Arzu Çerkezoğlu, Kemal Türkler'in kurduğu DİSK olarak dün olduğu gibi bugün de ülke, cumhuriyet, demokrasi ve emek mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayan konuşma yaptı.  Anmada sık sık “Kemal Türkler ölümsüzdür” sloganı haykırıldı.

İşçi sınıfının ve DİSK'in önderi Kemal Türkler’in katledilmesi 12 Eylül faşist askerî darbesi için atılan en kritik adımlardan biriydi. Amerikancı-NATO'cu cuntacılar Kemal Türkler’in önderlik ettiği işçilerin darbeye karşı sokaklara çıkabileceklerini hesaplamışlar ve halk direnişini bastırabilmek için Kemal Türkler’i katletme emrini vermişlerdi. Kontrgerillaya bağlı faşist çete tarafından 22 Temmuz 1980 günü katledilen Kemal Türkler yolumuzu aydınlatıyor. İşçi sınıfının bugün hâlâ elinde tuttuğu birçok kazanım ve haklarda onun imzası vardır. Türkiye halkı Amerikan emperyalizmine ve bugün tek adam rejimiyle ülkemizi Tanzimat Dönemi öncesine döndürmek isteyenlere karşı direnirken Kemal Türkler’in çalışmalarını hep hatırında tutacak ve onu Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesinde yaşatacak!