Haydi 1 Mayıs 2018'e!

29 Nisan 2018
Haydi 1 Mayıs 2018'e!

1 Mayıs bütün dünyada işçinin emekçinin bayramıdır, ekmeğini alnının teriyle kazanan herkesin birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.

1 Mayıs kapitalist sömürüye son verme çağrısıdır, insanca yaşama iradesidir. 1 Mayıs, bir avuç banka ve holding sahibi servetine servet katsın diye milyonlarca insan yoksulluktan, işsizlikten, adaletsizlikten kırılmasın demektir.

 

1 Mayıs’ta meydanlardayız, çünkü “Ne Ezilen Ne Ezen, İnsanca Toplumcu Bir Düzen” istiyoruz.

8 saatlik işgünü, insanca yaşamaya yetecek ücret hakkımızdır. Herkese iş, herkese kadro istiyoruz. Herkese sigorta, herkese emeklilik hakkı istiyoruz. Emekliye insanca maaş istiyoruz. Parasız sağlık, parasız eğitim, eşit işe eşit ücret istiyoruz. Sendika hakkımızdan vazgeçmeyiz.

 

1 Mayıs’ta yürüyoruz, çünkü onurumuzla mutlu yaşamak istiyoruz.

Bebelerimiz ilaçsız kalmasın, sevgiyle büyüsün. Çocuklarımız güle oynaya yaşasın, akılla bilimle eğitim görsün. Gençlerimize iş garantisi sağlayalım, gururla ekmeklerini kazansınlar. Çağdaş yaşam her kadının hakkıdır. Ayrımcılığa, şiddete, cinayete son verelim. Dil, din, köken, inanç, görüş, tercih farkı olmadan toplumca özgürlük eşitlik kardeşlik içinde yaşayalım.Şehirlerimizi, köylerimizi, kıyılarımızı, derelerimizi, ormanlarımızı, dağlarımızı açgözlü vurguncuların elinden kurtaralım, doğayı koruyalım.

 

1 Mayıs’ta meydanlardayız, çünkü güçlü ulusal ekonomi istiyoruz.

Kamu öncülüğünde planlı ekonomi istiyoruz. Dış borca bağımlı vurguncu düzene son verelim. Yerli sanayi, yerli tarım olmadan ayakta kalamayız. Bütün özelleştirmeler iptal edilsin. Şeker fabrikaları satılmasın. Çiftçi, esnaf, küçük üretici desteklensin.

 

1 Mayıs’ta yürüyoruz, çünkü cumhuriyeti savunuyoruz.

Biz halkız,egemenliğimizi kimseye kaptırmayız. Cumhuriyetten vazgeçmeyiz, baskın seçimle halkın egemenliğini gasp etmek isteyenlere geçit vermeyiz. Tek kişinin keyfine bağlı başkanlık sistemine hayır diyoruz. Laik demokratik cumhuriyet, egemen halkın iradesini yansıtan güçlü Millet Meclisi, Millet Meclisinin içinden çıkan birleşik halk hükümeti istiyoruz. Olağanüstü hâli, keyfî yönetimi, güdümlü mahkemeleri kabul etmiyoruz. Düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne saygı istiyoruz.

 

1 Mayıs’ta meydanlardayız, çünkü vatanımızı savunuyoruz.

Biz Türkiye halkıyız, bağımsızlığımızdan ve bütünlüğümüzden asla vazgeçmeyiz. Amerikan emperyalizmine, sömürgeci Avrupa Birliği’ne, siyonist İsrail’e kul köle olmayı kabul etmiyoruz. Emperyalizmin vurucu gücü NATO’dan derhâl çıkacağız, Amerikan üslerini hemen kapatacağız. Emperyalizmin uzantısı darbecilere ve terör çetelerine geçit vermeyeceğiz. Bizi bölmek parçalamak isteyenleri durduracağız, kardeş kavgasına müsaade etmeyeceğiz.

 

1 Mayıs’ta yürüyoruz, çünkü mazlum halklarla dostluk ve dayanışma istiyoruz.

Emperyalizmin işgaline karşı savaşarak bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kazanan Türkiye Cumhuriyeti, şu anda emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı savaşan bütün mazlum halkların, özellikle de komşu halkların en yakın dostu olmalıdır. Emperyalizme, siyonizme, kukla petrol krallıklarına karşı Suriye’yle, Irak’la, İran’la, Lübnan’la, Filistin’le, Rusya’yla dayanışma istiyoruz.

 

Yaşasın 1 Mayıs!

Bağımsız bütün vatan, laik demokratik cumhuriyet, sömürüsüz emek için haydi meydanlara!