Dünya Emekçi Kadınlar Günü

08 Mart 2024

Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart bütün emekçi kadınlara kutlu olsun.

Emekçi kadınlar, işçi sınıfının, şehir ve köy emekçilerinin yarısıdır. Kadınların feodal-ataerkil ve kapitalist sömürüden kurtulma mücadelesi, emeğin sömürüden kuruluş hareketinin ayrılmaz parçasıdır. Selam olsun kadınların kurtuluş hareketine! Selam olsun 8 Martçılara! Selam olsun ilerici kadınlara!

Emekçi kadınlar 8 Mart 2024’ü kadınları Orta Çağ baskısına mahkûm etmeye çalışan istibdada karşı mücadele azmiyle kutluyor.

Emekçi kadınlar 8 Mart 2024’ü laik demokratik Cumhuriyeti savunma iradesiyle kutluyor. Akıl bilim çağdaşlıktan, özgürlük eşitlik kardeşlikten vazgeçmiyor.

Emekçi kadınlar 8 Mart 2024’ü emperyalizmin işbirlikçisi kapitalist oligarşinin vurgunculuğuna son verme kararıyla kutluyor. Emekçi kadınlar toplumcu düzen istiyor. Dolar milyarderlerine ve milyonerlerine servet vergisi getirilsin! Planlı ekonomiye geçilsin, işsizliğe ve pahalılığa karşı seferberlik başlasın. Eşit işe eşit ücret haktır. Emekçi kadınlar hayatın her alanında, ev içinde ve ev dışında eşitlik için mücadele ediyor.

Emekçi kadınlar bütün yurttaşları feodal-ataerkil cinayetlere ve şiddete karşı birleşmeye çağırıyor.

Emekçi kadınlar, Amerikan emperyalizmine karşı bağımsızlık bayrağını yükseltiyor. Türkiye’nin emperyalizmin vurucu gücü NATO’dan çıkmasını istiyor.

Emekçi kadınlar, Filistin halkının İsrail sömürgecilerinin yürüttüğü soykırıma karşı mücadelesini destekliyor. NATO’nun Ukrayna’da körüklediği savaşa karşı çıkıyor. Emperyalizme, sömürgeciliğe, faşizme ve gericiliğe karşı dünya halklarının mücadelesine omuz veriyor.  

Emekçi kadınlar 8 Mart 2024’ü Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesini yükselterek kutluyor.

Emekçi kadınlar devrim istiyor!