Altın madeninde facia

14 Şubat 2024

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketinin işlettiği altın madeninde dün (13 Şubat 2024) atık dağı göçtü, ilk haberlere göre dokuz işçi toprak altında kaldı. Yüz dönümlük bir alana yayılan göçüğün altında kalan işçileri arama çalışması sürüyor.

Bir Kanada-Amerika şirketiyle Çalık Holdinge bağlı Lidya Madencilik ortaklığında on beş yıldır işletilen maden ocağında facia göstere göstere geldi. Çalışan işçilerin sağlığını ve yaşamını; çevrede yaşayan halkın sağlığını ve yaşamını; dereleri, nehirleri, yer altı suları, toprağı, ağaçları ile doğayı bir avuç kapitalistin menfaatleri uğruna mahvetmeyi göze alan sistem hükmünü sürdürdü.

İktidar partisi şirketin vahşi çalışmalarına göz yumdu. Uzman uyarılarını, bilirkişi raporlarını, mahkeme kararlarını, halk eylemlerini dikkate almadı. Anayasayı, kanunları, yönetmelikleri, tüzükleri, bilimsel ölçütleri çiğnedi. Her ne pahasına olursa olsun paraya servete kavuşma hırsı görev bilincini yok etti, kuralsızlık toplumun her hücresine kadar sızdı. Kamu görevlileri işlerini yapmadı, denetimler göstermelik işlemlerden öteye gitmedi. Resmî muhalefet sömürücü ve sömürgeci şirketle ters düşmemek için sessiz kalmayı tercih etti. Merkezî ve yerel yönetimlerin, ünlü politikacıların, büyük medyanın, yerel medyanın suç ortaklığında insanlık değerleri, vatan sevgisi, cumhuriyet ilkeleri, emek saygısı ortadan kalktı.

Böyle yaşayamayız. Böyle bir toplum olmaz. Sömürgeciliğin, kapitalizmin, istibdadın kuralsızlığına karşı ayağa kalkmak zorundayız. Tepeden tırnağa devrimci dönüşüm istiyoruz. Sahte ağıtlara kanmayacağız. Asıl sorumluların birkaç kişiyi günah keçisi ilan edip toplumumuzu çökerten kuralsızlığı sürdürme oyununa razı olmayacağız.